Fritidsbolig i udlandet? Få skattechefens tip til selvangivelsen

Ejer du en fritidsbolig i udlandet, skal du huske at selvangive det på www.skat.dk senest den 1. september. Du skal særligt være opmærksomhed på at huske rentefradraget og undgå at betale for meget i ejendomsværdiskat.

Ejer du en fritidsbolig i Frankrig, Spanien, Italien eller andetsteds i udlandet, skal du huske at selvangive en række forhold senest den 1. september på det udvidede oplysningsskema om fritidsboliger i udlandet hos SKAT.

Du skal selv angive grundlaget for ejendomsværdiskatten, og det er vigtigt at være opmærksom på, da der ellers er en risiko for, at ejendomsværdiskatten beregnes af et for stort grundlag.

Christian Stricker, skattechef i Nykredit

For mens vi er vant til, at rentefradrag og ejendomsværdiskat for boliger i Danmark automatisk bliver registreret på årsopgørelsen, skal du selv sørge for at registrere det for din fritidsbolig i udlandet.

”Du skal især være opmærksom på at selvangive grundlaget for ejendomsværdiskat, fradrag for eventuelle renteudgifter og dine eventuelle lejeindtægter,” lyder det fra skattechef i Nykredit, Christian Stricker, der har en række gode råd til selvangivelsen:

Betal ikke ejendomsværdiskat af et for stort beløb

Du skal selv angive grundlaget for ejendomsværdiskatten, og det er vigtigt at være opmærksom på, da der ellers er en risiko for at ejendomsværdiskatten beregnes af et for stort grundlag. Ligesom for danske ejendomme beregnes grundlaget for ejendomsværdiskatten ud fra den laveste af følgende tre værdier: Nemlig enten ejendomsværdien i 2019, ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 % eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Da der ikke eksisterer danske ejendomsvurderinger af udenlandske ejendomme, skal du i stedet tage udgangspunkt i boligens faktiske anskaffelsespris, og regne dig frem til ejendomsværdien i 2001, 2002 og 2019 ud fra Skattestyrelsens godkendte indeks. Du kan se mere i Skattestyrelsens vejledning.

Husk at selvangive dine renteudgifter, hvis du vil sikre dig fradraget

Nykredit indberetter renter på eventuelle lån i udenlandske ejendomme til Skattestyrelsen, men du skal selv oplyse dine renteudgifter på det udvidede oplysningsskema (felt 432) for at få rentefradraget med på din årsopgørelse.

25. august 2020