Invester i den virkelige verden

Alternative investeringer i fysiske aktiver som fx vindmøller, sygehuse, skove og parkeringshuse er blevet populære i takt med, at renteafkastet på obligationer er historisk lavt. Samtidig adskiller de såkaldte alternative investeringer sig markant fra traditionelle aktiver som aktier og obligationer ved, at afkastpotentialet typisk er mindre afhængigt af væksten i verdensøkonomien.

En investering i et parkeringshus eller en tysk betalingsmotorvej kan sænke porteføljerisikoen for investor, fordi de faste indtægter typisk ikke påvirkes af samme faktorer, som får finansmarkederne til at flytte sig. Aktuelt er kurserne på aktier og obligationer fx påvirket af nyt i den verserende handelskrig mellem USA og Kina ligesom de italienske budgetforhandlinger har stor betydning for stemningen på de finansielle aktiver. Efterspørgslen efter en P-plads i et parkeringshus i det centrale Hamburg eller hvor meget energi en specifik vindmøllepark i Nordsøen genererer afhænger til gengæld af nogle helt andre faktorer. Netop derfor kan alternativer som supplement i en klassisk portefølje af aktier og obligationer sprede risikoen og give et højere samlet afkast. Et andet kendetegn ved fysiske aktiver er relativt stabile løbende betalinger, som lægger en bund under afkastet.

Investeringer i fysiske aktiver er langsigtet

I modsætning til en aktie i fx et selskab der producerer vindmøller, kan man ikke købe og sælge sin investering i en fysisk investering som fx en vindmøllepark fra den ene dag til den anden. Men for en langsigtet investor er der en gevinst i form af et højere, forventet afkast, og samtidig giver vindmølleparken et forventeligt stabilt årligt afkast.

Alternative investeringer er på den måde et rigtig godt supplement til aktier og obligationer i en portefølje, fordi det ud over at give stabilitet i investeringsporteføljen er med til at give investor en præmie for at være langsigtet og villig til at binde sine penge i en længere periode. Præmien er naturligvis forbundet med en risiko nøjagtig som tilfældet er på de mere traditionelle finansielle aktiver. Det er derfor vigtigt at forstå, hvilke risici, der er forbundet med fx skove og vindmøller. For hvordan vurderer man egentlig, om man betaler den rette pris for en brasiliansk regnskov? Når vi investerer i aktier, er prisen typisk aldrig til diskussion. En aktie koster det, den koster, og spørgsmålet er så, om prisen vil stige eller falde i fremtiden. Men der handles hvert år tusindvis af boliger i Danmark på trods af, at det kan være svært at vide, præcist hvad en bolig skal koste, og typisk afgøres det af en mægler med kendskab til det lokale marked. For en vindmølle eller et parkeringshus bliver det så endnu sværere igen, og også her må prisen fastsættes af eksperter med detailviden om markedet.  Boligmarkedet er et godt eksempel på, at et marked kan være velfungerende, selv om priserne ikke kan slås op på en børs – og sådan er det typisk også med de alternative investeringer i fysiske aktiver.

Som kunde i Nykredit kan du investere i fx vindmølleparker, lufthavne og parkeringsanlæg gennem afdelingen Nykredit Alternativer, som indgår i vores investeringsløsninger. Som Private Banking Elite-kunde har du desuden lige nu unikke muligheder for at investere i EQT Real Estate II og EQT Infrastruture IV gennem Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite, og ligeledes har du mulighed for at investere i de prisbelønnede fonde Kobra og MIRA.