Nu kan du investere op til 100.000 kr. via Aktiesparekontoen

Den 1. juli 2020 hæves loftet, så du kan investere op til 100.000 kr. på Aktiesparekontoen. Skattechef Christian Stricker deler sine indsigter om det fordelagtige investeringsmiljø.

Måske du allerede investerer via Aktiesparekontoen, måske du har afventet, at beløbet, man må investere, blev lidt højere. Uanset hvad er det fra den 1. juli muligt at investere op til 100.000 kr. - mod 51.100 kr. tidligere.

Den helt store fordel ved Aktiesparekontoen er, at du slipper med en beskatning på 17 pct. mod op til 42 pct., når du investerer på almindelig vis. Og skattechef i Nykredit, Christian Stricker, vurderer da også, at Aktiesparekontoen er en mulighed, man bør tage med.

"Som hovedregel er det en fordel at benytte sig af Aktiesparekontoen. Der findes kun to ordninger, der er skattemæssigt mere fordelagtig, hvis du ønsker at investere, og det er Børneopsparingen (0 pct. beskatning) og Aldersopsparing (15,3 pct. beskatning). Her er det dog langt lavere beløb, du må indskyde, ligesom der er en række andre forhold, der skal være opfyldt. Aktiesparekontoen er for alle," siger Christian Stricker.

Christian Stricker hæfter sig ved tre forhold, der er gode at kende til, hvis man ønsker at gøre brug af Aktiesparekontoen.

3 tip til Aktiesparekontoen

Luk ikke kontoen, når du har tabsfradrag til gode

"Aktiesparekontoen benytter sig af lagerbeskatning, der kort sagt betyder, at du hvert år betaler 17 pct. i skat af det beløb, som dine investeringer er steget med – uanset om du har solgt dine aktier eller ej. Hvis værdien af dine investeringer falder, har du mulighed for at gemme fradraget, så du kan bruge det til at modregne eventuelle fremtidige gevinster på din Aktiesparekonto. Vær derfor dog opmærksom på, at Aktiesparekontoen er et lukket kredsløb, så du kan kun bruge fremførte fradrag på Aktiesparekontoen. Hvis du lukker din konto, mens du har et fremført fradrag – ja, så går det tabt."

Fyld kontoen op med skattebetalingen i februar

"Hvert år i januar skal du betale 17 pct. skat af den eventuelle værdistigning, du har haft på din Aktiesparekonto. Hvad mange ikke ved er, at du altid må fylde din konto op med det beløb, du har betalt i skat for det foregående år – også selv om det samlede beløb på din konto overstiger indskudsloftet. Det er altid en god idé at ’fylde op’ med skattebetalingen, så din konto ikke bliver udhulet af de løbende skattebetalinger."

Guide til det nye indskudsloft, hvis du allerede har en aktiesparekonto

"Hvor meget du må indskyde den 1. juli afhænger af, om du allerede har en Aktiesparekonto, og hvor meget dine investeringer var værd ultimo 2019. Du kan få en pejling på reglerne i skemaet herunder, og din Private Banker kan også altid rådgive dig om, hvor meget du har mulighed for at indskyde på din Aktiesparekonto."

 

 

Eksempel 1

Eksempel 2

Indsat beløb i 2019

50.000 kr.

30.000 kr.

Afkast i 2019

+8.000 kr.

-5.000 kr.

Værdi 31.12.2019

58.000 kr.

25.000 kr.

Betalt afkastskat i 2020

1.360 kr. (trukket fra kontoen)

0 kr. (tab gemmes til fremtidige gevinster)

Hvad må maksimalt indsættes i 2020

1.360+(100.000-58.000) = 43.360 kr.

(100.000-25.000) = 75.000 kr.