Private equity: Få indsigt i det lukkede kredsløb af private investeringer

Hvad er private equity? Hvorfor kan det være interessant at investere i, og hvad skal du overveje, inden du gør det? Chefspecialist Kasper Wichmann, der har arbejdet med området i 15 år, og er hentet til Nykredit fra stillingen som head of Private Equity i Asien for den internationale investeringsbank UBS, giver svar.

Efterspørgslen på at investere i private virksomheder uden for aktiemarkedet har været stærkt stigende i de seneste år, og ifølge chefspecialist Kasper Wichmann vil den tendens kun blive forstærket.

"Vi skal finde årsagen i et meget venligt makroøkonomisk miljø, hvor renterne er lave, og centralbankerne bliver ved med at pumpe penge ind i systemet. Pengene skal finde et hjem, og når renten på statsobligationer er lav eller ligefrem negativ, ja så bliver pensionskasser og andre kapitaltunge aktører presset over i andre aktiver. Det betyder blandt andet, at der flyder ekstremt mange penge over i private equity-branchen. Det betyder også, at der er nogle dårlige selskaber, der ender med at få kapital, og at priserne generelt bliver presset op, fordi efterspørgslen er stor. I det miljø bliver det afgørende for os at skærpe evnen til at skille skidt fra kanel, finde de rigtige fonde og placere pengene, så de giver det bedste afkast ift. den risiko, du tager som kunde."

"Private equity er en aktivklasse ligesom aktier og obligationer, der kan defineres som investeringer i private virksomheder, der ikke er børsnoterede. I modsætning til aktiemarkedet er private equity en lukket klub, der kører by invitation only, og de kan derfor være svære for enkeltpersoner at få adgang til. Det kræver typisk meget store beløb at få adgang, og selv hvis man har pengene, er det ikke sikkert, at man får adgang til at købe sig ind i en fond. I stedet går privatkunder ofte gennem en bank, som kan samle en gruppe kunder og sikre dem adgang.

Med private equity binder man sin investering for en længere periode med henblik på at udvikle virksomheden, og det betyder, at man ikke bare kan købe sig ind og ud af virksomheden, som det er tilfældet med aktier. Det betyder også, at virksomheden i modsætning til børsnoterede virksomheder kun bliver værdiansat en gang i kvartal, og dermed ikke ligger under for det samme pres som de børsnoterede virksomheder gør mht. rapportering, guidance osv."

"Den altoverskyggende årsag er, at du har mulighed for at generere et merafkast ift. aktiemarkedet. De store institutionelle investorer som eksempelvis pensionskasserne operer typisk med en forventning om et merafkast på tre pct. årligt i forhold til børsnoterede aktier.

Den anden årsag er, at det giver diversifikation i din portefølje, som sandsynligvis består af obligationer, aktier og måske alternativer. Private equity har som aktivklasse nogle andre karakteristika end klassiske aktier, og det kan hjælpe med at sprede risikoen i din portefølje.

Derudover har det vist sig, at private equity fungerer som et stabiliserende element i urolige tider, da værdien af investeringen svinger langt mindre, end det er tilfældet for aktier. Det skyldes blandt andet, at PE-virksomheder ikke bliver afkrævet konstant værdisætning, som det er tilfældet på aktiemarkedet - og som i den grad kan påvirke andre investorer til at handle.

Og så er det i min optik en overset fordel, at du binder din investering i en årrække. På den måde har du ikke mulighed for at spekulere i timing – og du kan heller ikke træffe forhastede beslutninger i panik, når der pludselig kommer en finanskrise eller en corona-pandemi ind fra højre. Det samme gælder for alle de andre investorer, som er i investeringen sammen med dig - og det giver stabilitet i form af lavere drawdowns, og dermed også et hurtigere ”catch up” efter krisen."

"Det er vigtigt at gøre sig klart, at du som investor ikke kan trække dig midt i bindingsperioden. Jo, fonden kan godt prøve at finde en køber, men det kan blive svært - og muligvis med tab til følge. Fordi sådanne situationer kan opstå, er det vigtigt, at en fond har en velkonstrueret portefølje af forskellige virksomheder. Det gør, at man kan tåle, at et par af virksomhederne underperformer eller går fallit, for det vil nemt være tilfældet over en 10-årig periode. Det skal man ikke ligge søvnløs over som investor, for hvis de andre virksomheder performer, så betyder én fejlslagen virksomhed ikke det store for helheden. Dertil kommer, at PE-fonde typisk er rigtig godt stillet i krisetider. De har kapital til rådighed både i form af yderligere egenkapital, men også lån, da de ofte har et godt forhold til diverse banker.

Om end kapital er vigtig for overlevelse, så er det vigtigste element, at PE-fonden kan hjælpe virksomheden med kriseledelse. Fonden har oplevet denne slags ting før, og kan hjælpe virksomheden igennem turbulensen, så den restaurantkæde, der måske ikke overlever i sin nuværende form pga. corona, kan ende med at blive en god investering, når krisen er omme, hvis den tilføres kapital og forretningen videreudvikles."

"Det gør du ved at være med til at købe virksomheder og gennem aktivt ejerskab søge at udvikle dem over en 3-5årig periode og sælge dem igen til en øget værdi. Du får din gevinst i takt med, at de enkelte virksomheder bliver solgt, og investeringen realiseres. Som udgangspunkt er der altså ikke noget løbende afkast, men gode fonde realiserer og distribuerer løbende til deres investorer."

"Private equity er for alvor en langsigtet investering, så du skal kun investere penge, som du ved, du ikke får brug for de næste 10-15 år. For når du investerer direkte i en fond, binder du din investering i 10 år. Til gengæld behøver du så heller ikke spekulere mere på pengene, når de først er investeret. Du skal ikke tænke over, om du skal sælge, eller om du skal købe mere – du kan naturligvis godt interesse dig for, hvad fonden laver, men du kan i princippet bare glemme alt om investeringen og lade fonden gøre deres arbejde. Det kan give en stor frihed, men det kræver også, at man kan hvile i, at ansvaret ligger i andres hænder, og at man ikke kan trække sin investering, hvis man fortryder undervejs."

"Ligesom på aktiemarkedet er der altid en risiko for, at de virksomheder, du investerer i, går fallit, eller at du ikke bliver kompenseret nok for den risiko, du tager. Kort sagt at virksomhederne underperformer ift. forventningerne og den risiko, du tager."

"Du kan enten investere direkte i én virksomhed, i en fond, der typisk investerer i 10-12 virksomheder eller i en fond of fonds (FoF), som investerer i flere fonde, der hver investerer i en række virksomheder. Langt de fleste private kunder har hverken tid, viden, adgang eller kapital nok til at identificere og sammensætte en portefølje af virksomheder eller fonde, der giver den nødvendige diversifikation. De fleste vælger derfor at investere og få adgang til en fond eller en fond of fonds gennem deres bank, hvor man får den afgørende risikospredning. I en fond of fonds vil man typisk – via sin bank – kunne købe sig ind med et minimumsbeløb på 750.000 kr.

Jo mindre indsigt du selv har i forhold til at vurdere, om en virksomhed er en god eller en dårlig investering, eller om den ene kapitalfond er dygtigere end den anden, desto vigtigere er det, at du allierer dig med en god rådgiver, der kan guide vej i junglen af PE-investeringer."

Nykredit lancerer i starten af 2021 en private equity fond of fonds med fokus på små og mellemstore virksomheder med en bæredygtig profil, som du har mulighed for at investere direkte i som Private Banking Elite-kunde.

Tag fat i din investeringsrådgiver, hvis du ønsker at høre mere.