Tænk på skatten før nytår

Mens året går på hæld, kan det være en fordel at tænke over både din skat, pension og investeringer. Vi har samlet 5 relevante punkter, til dig, der vil slutte året godt af.

1. Optimer din skat på aktier

Aktieindkomst op til 54.000 kr. (for ægtefæller 108.000 kr.) beskattes i 2019 med 27% og med 42% herudover.

Hvis du som privat aktionær har modtaget udbytte eller realiseret gevinster på dine aktier i løbet af 2019, kan du muligvis få fordel af at realisere et kurstab på andre aktier inden årets udløb. Det skyldes, at du kan trække realiserede kurstab fra realiserede kursgevinster og udbytter, inden der beregnes skat. Omvendt kan det være en fordel at realisere gevinster nu, hvis din aktieindkomst ikke allerede har passeret 54.000 kr.

Endelig kan du med fordel foretage nogle af dine aktieinvesteringer via en Aktiesparekonto, hvis du ikke allerede udnytter den fuldt ud. I 2019 er grænsen for indskud 50.000 kr., og fordelen er, at afkastet beskattes med 17% efter en lagermetode.

2. Har du anvendt dine muligheder for pensionsindbetalinger i 2019?

  • Betaler du topskat, kan du minimere din skattebetaling ved at indbetalte på en pensionsordning. I 2019 kan du maksimalt indsætte 55.900 kr. på din ratepension. Indbetalinger herudover kan – uden indbetalingsloft – ske på Livslang Pension. Ved større indskud på Livslang Pension fordeles fradragsretten normalt over 10 år.
  • Er du virksomhedsejer, kan du fortsat indbetale op til 30% af årets overskud på en Livslang Pension og få fuldt fradrag i topskatten. Udover fradrag får du også fordel af den lave afkastbeskatning på pensionsmidler.
  • Aldersopsparing. Selvom der ikke er fradrag for indbetalinger på en aldersopsparing, er det en god idé at indbetale det maksimale beløb herpå. Det skyldes, at afkastet på en aldersopsparing bliver beskattet langt lempeligere end afkastet af frie midler. I 2019 kan du indbetale op til 5.200 kr. Er du født i 1957 eller tidligere kan du have mulighed for at indsætte op til 48.000 kr. i år.
  • Ekstra pensionsfradrag. Ved indbetaling på ratepension og Livslang Pension, udløses et ekstra ligningsmæssigt fradrag, af indbetalinger op til 71.500 kr. Fradraget udgør 8 pct., hvis du er født i 1967 eller senere. Er du født i 1966 eller tidligere udgør fradraget 22 pct.

3. Overvej gaver til dine børn            

Det kan være en god ide at tænke gaver ind som en del af formueplanlægningen. Hvert år kan forældre, bedsteforældre og oldeforældre give gaver til børn, børnebørn og oldebørn uden at betale afgift, hvis gaven holder sig under visse beløbsgrænser. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver i 2019 er 65.700 kr. Også svigerforældre kan give gaver til svigerbørn uden afgift. Her er beløbsgrænsen for 2019 23.000 kr. Det kan blive til store summer, hvis man starter i god tid.

4. Betal personlig restskat før årsskifte

Så undgår du betaling af dag-til-dag renten, som beregnes af indbetalinger i 1. halvår 2020. Dag-til–dag renten er ikke fradragsberettiget. Dag-til-dag renten for 2019 restskat er i skrivende stund ikke offentliggjort. Det bliver den medio december. Sidste år udgjorde den 2,2 % p.a.

5. Håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget giver i 2019 mulighed for at foretage et ligningsmæssigt fradrag for henholdsvis håndværkerudgifter på op til 12.200 kr. årligt pr. person, og serviceydelser/ hushjælp på op til 6.100 kr. årligt pr. person. Håndværkerfradraget gælder med visse begrænsninger også arbejde på fritidsboliger.

Det er en betingelse for fradrag i 2019, at arbejdet er udført inden årets udløb. Det er herudover et krav, at betalingen sker senest den 28. februar 2020. Betalingen skal foretages elektronisk, og indberettes til SKAT.

Kontakt din private banker

Ønsker du at høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at tage fat på din private banker.