Tip fra skattechefen: 6 ting, du skal overveje inden nytår

Det er en god ide at give din privatøkonomi et tjek, inden året går på hæld. Til inspiration har skattechef Christian Stricker samlet seks ting, som er særligt relevante at overveje inden årsskiftet.

1: Betal din personlige restskat før årsskiftet

Vi anbefaler, at du indbetaler evt. restskat før årsskiftet, så du undgår de dag til dag renter, som påløber efter nytår. Dag-til-dag rentesatsen er endnu ikke offentliggjort, men sidste år udgjorde den 2,0 % årligt.

Du kan bl.a. blive ramt af restskat, hvis

  • Du får en højere personlig indkomst end ventet, f.eks. fordi du har valgt at få udbetalt dine indefrosne feriepenge
  • Du har modtaget et stort udbytte, solgt værdipapirer med gevinst eller ejer værdipapirer, som er lagerbeskattede
  • Dine fradrag er mindre end forudsat i din forskudsregistrering, f.eks. pga. lavere renteudgifter eller mindre befordringsfradrag grundet hjemmearbejde.

Restskat for 2020 kan indbetales direkte til Skattestyrelsen her.

2: Optimér din skat på aktier

Aktieindkomst på op til 55.300 kr. (for ægtefæller 110.600 kr.) beskattes i 2020 med 27%, og alt derudover med 42%.

Hvis du som privat aktionær har modtaget udbytte eller realiseret gevinster på dine aktier i løbet af 2020, kan du muligvis få fordel af at realisere et kurstab på andre aktier inden årets udløb. Det skyldes, at du kan trække realiserede kurstab fra realiserede kursgevinster og udbytter, inden der beregnes skat. Omvendt kan det være en fordel at realisere gevinster nu, hvis din aktieindkomst ikke allerede har passeret 55.300 kr.

3: Få lavere beskatning af fremtidigt afkast; benyt aktiesparekontoen og aldersopsparing

Du kan med fordel foretage nogle flere af dine aktieinvesteringer via en Aktiesparekonto, hvis du ikke allerede benytter den fuldt ud. I 2020 blev grænsen for samlede indskud på aktiesparekontoen hævet til 100.000 kr. Fordelen ved aktiesparekontoen er, at afkastet kun beskattes med 17%.

Du kan læse mere om aktiesparekontoen her.

Selvom der ikke er fradrag for indbetalinger på en aldersopsparing, er det alligevel en god idé at indbetale det maksimale beløb. Det skyldes, at afkastet på investeret aldersopsparing bliver beskattet langt mere lempeligt end afkastet af frie midler. I 2020 kan du indbetale op til 5.300 kr. Er du født i 1958 eller tidligere, kan du have mulighed for at indsætte op til 50.200 kr. i år. Du er velkommen til at kontakte din rådgiver for yderligere info.

4: Tjek om du har anvendt dine muligheder for fradragsberettigede pensionsindbetalinger i 2020

Alle kan indbetale på pensionsordninger, men fradragsværdien er størst, hvis du betaler topskat.

  • Ratepension: I 2020 kan du indsætte op til 57.200 kr. på din ratepension. Indbetalingen er fradragsberettiget.
  • Livslang Pension: Pensionsindbetalinger kan – uden indbetalingsloft – ske på Livslang Pension. Ved større indskud på Livslang Pension fordeles fradragsretten normalt over 10 år. Er du virksomhedsejer, kan du dog indbetale op til 30% af årets overskud på en Livslang Pension med fuldt fradrag i indbetalingsåret. Udover fradrag får du også fordel af den lave afkastbeskatning på pensionsmidler.
  • Ekstra pensionsfradrag: Ved indbetaling på ratepension og Livslang Pension, udløses et ekstra ligningsmæssigt fradrag af indbetalinger op til 73.100 kr. Fradraget udgør 12 pct., hvis du er født i 1968 eller senere. Er du født i 1967 eller tidligere udgør fradraget 32 pct.

5: Anvend håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget giver i 2020 mulighed for at få fradrag for henholdsvis håndværkerudgifter på op til 12.500 kr. årligt pr. person, og serviceydelser/hushjælp på op til 6.200 kr. årligt pr. person. Håndværkerfradraget gælder med visse begrænsninger også arbejde på fritidsboliger.

Det er en betingelse for fradrag i 2020, at arbejdet er udført inden årets udløb. Det er herudover et krav, at betalingen sker senest den 28. februar 2021. Betalingen skal foretages elektronisk, og indberettes til SKAT.

6: Overvej gaver til dine børn og børnebørn

Det kan være en god ide at tænke gaver ind som en del af formueplanlægningen. Meget store gaver udløser som udgangspunkt gaveafgift, men hvert år kan forældre, bedsteforældre og oldeforældre give gaver til børn, børnebørn og oldebørn uden at betale afgift, hvis gaven holder sig under visse beløbsgrænser. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver i 2020 er 67.100 kr. Også svigerforældre kan give gaver til svigerbørn uden afgift. Her er beløbsgrænsen for 2020 23.500 kr.

Som private banking kunde har du mulighed for at oprette en gavekonto til barnet, hvor du kan bestemme, hvornår beløbet skal frigives (dog senest ved 25 år), og om der skal laves aftale om særeje. For at sikre den bedst mulige forrentning af gaven, har du som gavegiver også mulighed for at indgå en investeringsaftale, som tager højde for gavemodtagers risikoprofil.

 

Ønsker du at høre om dine muligheder, er du velkommen til at tage fat på din Private Banker. Har du brug for konkrete beregninger skal du tale med din revisor.