Donald Trumps mærkesager

Trumps mærkesager

  • Markant sænkning af selskabs- og indkomstskat
  • Modstand mod frihandel og globalisering. Hård linje over for samhandelspartnere, evt. toldmure for at beskytte amerikanske industrijobs  
  • Immigrationspolitik en mærkesag. Hård linje over for illegale immigranter i USA og ny immigration. Øget kontrol og mere grænsepoliti 
  • Betydelig forøgelse af militærets ressourcer. Hårdere udenrigspolitisk linje over for bl.a. Kina og Iran. Har sat spørgsmålstegn ved NATO-samarbejdet
  • Liberaliseringer af energipolitik til fordel for traditionel energi – grønne ambitioner nedtones betydeligt
  • Øget liberalisering af den finansielle sektor
  • Øget investering i infrastruktur

“Make America Great Again,” lyder Donald Trumps slogan. Vejen går blandt andet gennem toldmure og øgede investeringer i infrastruktur. 

Effekten af Trumps politik er mildest talt vanskelig at vurdere økonomisk, da den ikke repræsenterer en sammenhængende plan, men snarere er et sammensurium af punchlines og udmeldinger på enkeltsager, ofte ganske ukonkrete på omkostningssiden, og som stort set aldrig indeholder overvejelser om finansiering.

Hans ambitiøse udgiftsplaner for infrastruktur og militær hænger dårligt sammen med ambitionerne om at lette beskatningen på både virksomheder og lønmodtagere markant. Ikke at det i sig selv skulle være problematisk med en mere ekspansiv finanspolitik, men der er grænser, og det virker ikke til, at Trump-kampagnen har tænkt dybt over det forhold.

Ifølge Trump hænger planerne sammen, fordi væksten med ham som præsident vil styrkes i en sådan grad, at skatteprovenuet forbedres trods lavere skattesatser. Det virker i sig selv tvivlsomt, og den tvivl forstærkes kun af andre dele af Trumps politiske planer.

MANGEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT

Den hårde linje over for illegale immigranter vil, hvis den bliver gennemført, medføre svære vækstbetingelser i USA. Potentielt kan mere end 10 mio. illegale immigranter sendes ud af landet. Det vil medføre et markant fald i arbejdsstyrken og beskæftigelsen og skabe mangel på særligt ufaglært arbejdskraft i flere brancher til skade for væksten – ikke mindst fordi indfødte amerikanere ofte er uvillige til at påtage sig de job, som besættes af immigranter.  

Trumps fjendtlige holdning til flere vigtige samhandelspartnere og hans generelt protektionistiske tone er heller ikke vækstvenlig. Godt nok får virksomhederne med Trumps politik bedre skattemæssige forhold, men for virksomheder, der enten er afhængige af udenlandske underleverandører i produktionen, eller som sælger (en del af) deres varer globalt, kan Trumps linje på handelsområdet blive et alvorligt problem.

Hans foreslåede straftold på varer importeret fra Kina og Mexico vil ramme mange amerikanske virksomheder hårdt – det er tvivlsomt, om de indenlandske job, der måske skabes som følge heraf, kompenserer herfor.

En “no bullshit”-linje

På det udenrigspolitiske område har Trump en hård "no bullshit"-linje og er generelt konfronterende i forhold til mange lande, som USA har et anspændt forhold til – undtagen Rusland. Trump har stillet spørgsmål ved gamle forsvarsalliancer og generelt lagt op til, at USA skal bruge færre penge på at forsvare andre lande.

Ikke desto mindre har han planer om betydelig militæroprustning og -opgradering. Trump mener generelt, at USA er blevet udnyttet, både når det kommer til militære alliancer og i relation til handelsaftaler. Særligt NAFTA (frihandelsaftale mellem USA, Mexico og Canada) er konstant offer for Trumps forhånelser.

enkle regler og begrænset regulering 

Trump slår sig op på en ubureaukratisk samfundsstruktur, hvor virksomheder med enkle regler og begrænset regulering får forholdsvis frit spillerum, samtidig med at de kun beskattes ganske let. Der er ingen tvivl om, at blev Trumps planer konkretiseret og gjort til virkelighed, ville det gøre livet lettere for især mange mindre virksomheder. Men problemet er, at det er forholdsvis omkostningsfrit at tale om afbureaukratisering. Trump mener at kunne frigøre milliarder af dollar på denne konto, men politikere verden over har i deres valgkampagner valg efter valg talt om afbureaukratisering som det, der kan få ambitiøse udgiftsplaner til at hænge sammen. Men meget sjældent er det lykkedes. De uafhængige organisationer, der har regnet Trumps politiske planer igennem, finder generelt negative økonomiske effekter. Hertil kommer muligvis en relativt betydelig stigning i den føderale gæld.

Af Frederik Engholm, chefstrateg og Frederik Romedahl Poulsen, analytiker i Nykredit

Kom godt videre

Hillary Clintons mærkesager

Hillary Clintons politik tæller bl.a. en forhøjelse af mindstelønnen og skrappere regulering over for medicinalindustrien. 

De vigtige svingstater

Det amerikanske præsidentvalg ventes afgjort af udfaldet i en gruppe af svingstater, der overvejende er placeret i det østlige USA - nemlig i Arizona, Iowa og Ohio.

Tre valg i ét

Kampen om Det Hvide Hus er kun et af tre valg 8. november. Der skal også vælges 34 repræsentatnter til Senatet og 434 repræsentatnter til pladser i Repræsentanternes hus

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.