Webinar: Hvordan rammer corona danske virksomheder?

Spørgsmål og svar fra webinaret - opdateret den 7. april 2020

Lønkompensationsordningen dækker alle virksomheder uanset antal ansatte. Det er en forudsætning, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30% af de ansatte eller 50 ansatte. Har man 30 ansatte skal man altså stå overfor at skulle varsle mindst ni afskedigelser. På www.virksomhedsguiden.dk er der samlet information om ordningen og om, hvordan man søger om kompensation.

Kort sagt er svaret, at man skal søge for det antal medarbejdere, man ellers ville varsle afskediget. Hvis man under en periode genindkalder medarbejdere til at arbejde, skal man tilbagebetale kompensation for de dage (hele dage), de arbejder. Vær opmærksom på, at man stadig skal efterleve kravet om, at minimum 30% af medarbejderne er hjemsendt, udregnet som et gennemsnit over den periode, hvor du modtager kompensation. Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden.

Du kan finde yderligere information om netop dette på www.virksomhedsguiden.dk under spørgsmålet: ”Skal jeg tilbagebetale kompensationen for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder nogle af de hjemsendte medarbejdere midt i perioden?”.

Se evt. også, om en ordning med Arbejdsfordeling kan være en løsning for dig. Se mere på bm.dk eller star.dk.

Du skal kontakte Nykredit Leasing for ansøgning om henstand og løsninger på dine leasingprodukter. Alternativt kan du kontakte din rådgiver i Nykredit, der i så fald kan formidle kontakten til Nykredit Leasing.

Vi ser pæn sandsynlighed for, at ECB nedsætter sin rente med 0,2 procentpoint, og at Nationalbanken i et mindre omfang følger med ned med 0,1 procentpoint. Der er også mulighed for, at ECB målretter sine opkøbsprogrammer, så der fokuseres endnu mere på fx Italien, hvis landet igen kommer under pres.

Om vi kommer helt tilbage til, hvor vi var på renten (30-årig realkredit) inden krisen, er usikkert, men vi forventer, at vi bevæger os yderligere i den retning. Der er langsomt ved at indfinde sig mere ro på både markedet for stats- og realkreditobligationer, og det forventer vi vil trække renterne nedad over de kommende uger.

Ledigheden lige nu er steget med i omegnen af 36% eller knap 40.000 personer. I dette tilfælde svarende til ca. 1,3% af arbejdsstyrken, og vi tror ikke, at vi har set toppen endnu. Der vil komme flere i ledighed i takt med at flere virksomheder får svært ved at holde produktionen. Omvendt kan man håbe på, at nogle af elementerne i hjælpepakkerne – tilskud til løn og andre faste udgifter – kan holde mange af virksomhederne kørende på vågeblus indtil udbruddet er overstået. Lønkompensationen i hjælpepakkerne, som jo har til hensigt at forhindre, at folk lander i ledighedskøen, mens nedlukningen står på, vil i sig selv mindske antallet af ledige.

Under finanskrisen herhjemme faldt beskæftigelsen med ca. 200.000 personer. Vi tror sådan set, at det samme antal job er i fare denne gang, og det kan godt være flere. Men det er ikke sikkert, at de alle kommer til at tælle med i ledigheden, bl.a. på grund af hjælpepakkerne. Præcis hvor meget ledigheden topper med, det er svært at sige. Det afhænger af, hvor længe udbruddet varer, ikke mindst hos vores samhandelspartnere. Men vi har næppe set toppen endnu.

Det afhænger meget af smitteudviklingen i udlandet. Udgangspunktet for dansk økonomi er ret godt, så herhjemme kan vi ret hurtigt komme på benene igen. Men det nytter ikke ret meget, hvis vores store samhandelspartnere stadig er lukket ned, og deres forbrug og produktion er på et minimum. Det vil kunne mærkes af danske eksportører og trække væksten herhjemme gevaldigt ned.

I bedste fald er vi tilbage på samme niveau som før coronakrisen i løbet af 2021, og i værste fald går der nogle år endnu – især hvis vi skal igennem flere runder af udbrud.

Webinar om corona - hvad betyder hjælpepakker og uroen for dig som investor?

Afholdt d. 1. april 2020
Se webinaret

Webinar: Hvad betyder det lave renteniveau for dig som investor og boligejer?

Afholdt 3. februar 2020
Se webinar

Webinar til dig der har mindre end 10 år til din pension

Afholdt 26. november 2019
Se webinar