Forsyning

Vi rådgiver og er sparringspartner for forsyningsvirksomheder. Vi leverer flere finansieringsløsninger til forsyning.

Toppen af siloer

Vi er specialiseret i finansiering af forsyningsvirksomheder indenfor:

  • Fjernvarme
  • Vandforsyning
  • Spildevand
  • Affaldshåndtering
  • Genbrugsanlæg
  • Fjernkøling

Vi har en indgående indsigt og forståelse for forsyningsvirksomheders lovgivningsmæssige vilkår og rammebetingelser, hvor vi kan spare med jer om den optimale finansieringsløsning. Det drejer sig om løsninger indenfor:

  • Langsigtet finansiering i form af realkreditlån til ejendomme, forsyningsnetværk m.v.
  • Driftsfinansieringsløsning til udsving i likviditeten
  • Bygge- og projektfinansiering af renoverings- og anlægsprojekter
  • Daglig bank, cashmanagement og cashpool

Vi er en specialiseret afdeling, der dækker hele Danmark. Vores rådgivere vil altid være ”One-point of entry” for jer. Samtidig vil Nykredits øvrige specialister være til jeres rådighed – eksempelvis hvis jeres aktiviteter udvides til nye områder som sol- og vindanlæg, PtX m.v.