Andelsboligforeninger

En tæt dialog og opfølgning omkring andelsboligforeningens finansiering og økonomiske drift er essentiel for at sikre en sund og stabil økonomi.

Nyt realkreditlån

Vi har mange års erfaring med rådgivning af andelsboligforeninger og tilbyder lån til eksisterende og nystiftede andelsboligforeninger.

Hvis I skal have et nyt realkreditlån til fx renovering af ejendommen er der flere ting, i skal tages stilling til, fx:

 • Om renten være fast eller variabel?
 • Om I skal afdrage på lånet?
 • Om boligafgiften skal stige, eller om det er fordelagtigt at omlægge eksisterende lån?
Mand på kontor taler i telefon

Den daglige drift af foreningen

I en andelsboligforening er der mange ind- og udbetalinger, som I løbende skal administrere og kontrollere. Det kan være huslejeindbetalinger, regninger til håndværkere, osv. Vi hjælper jer med at lette den daglige økonomiske drift af foreningen.

Vi tilbyder fx:

 • Driftskonto med eller uden kredit i Nykredit Bank med mulighed for at tilknytte forskellige serviceydelser
 • Overskuelig og brugervenlig Netbank via MitNykredit Erhverv
 • Automatisk opkrævning af boligafgiften via Nets
 • Fuldmagt til evt. administrator
 • Bestyrelseskonto med Mastercard
 • Forskellige indlånstyper, som giver foreningen et godt overblik.

Hvad er en robust andelsboligforening?

Der er en række forhold, som såvel eksisterende som potentielle andelshavere kigger på, når de skal have et billede af, hvor robust en andelsboligforening er, fx at foreningen har:

 • En stabil og rimelig boligafgift i forhold til andre andelsboliger
 • En finansieringsplan for foreningens realkreditlån, hvis vilkårene ændrer sig
 • En vedligholdelsesplan for ejendommen
 • Sammenhæng i den løbende drift.

Rabatordning til andelsboligforeninger

Vi vil gøre det nemmere og billigere at vælge grønt – også for andelsboligforeninger.

Nykredit og NRGi tilbyder derfor rabat på en drift- og vedligeholdelsesplan samt energimærkning af foreningens bygninger.