Corporate Banking

Vi hjælper og rådgiver Nykredits største og mest komplekse erhvervskunder med særlig fokus på børsnoterede selskaber og produktionsselskaber samt selskaber inden for energi og infrastruktur. Vi bruger vores indsigt i virksomheden kombineret med vores erfaringer og kompetencer til at løse den enkelte virksomheds finansielle behov. Vi rådgiver virksomheder om den grønne omstilling og finansiering af denne.