Strategi og formueplanlægning

Strategien er grundlaget for al rådgivning. Når du bliver kunde i Nykredit Private Banking, starter vi med at sætte os grundigt ind i din økonomi, dine fremtidsplaner og dine drømme.

Find den rigtige vej

Når vi kender din økonomi til bunds, afstemmer vi dine skattemæssige forhold med dig. I fællesskab udarbejder vi en plan for investering og finansiering baseret på dit syn på risiko. Risiko er et centralt begreb, når vi skal tilrettelægge den optimale forvaltning af din formue.

Med afsæt i en formueplan og din risikoprofil udarbejder vi derefter konkrete forslag til finansiering og investering.

Formueplanen - et unikt værktøj

Formueplanen bruger vi til at give dig overblik over din langsigtede formueudvikling. Planen bygger på dine ønsker og vores rådgivning og fungerer som en form for økonomisk GPS, der udstikker kursen for alle aktiviteter.  Ved den aftalte opdatering får du en status på din aktuelle situation, der giver mulighed for at tilpasse dine løsninger, hvis det er nødvendigt.

Vil du gerne kontaktes?

Hvis du ønsker, at blive kontaktet og høre mere om dine muligheder som kunde i Nykredit Private Banking, så kan du udfylde kontaktformularen via knappen nedenfor.

Kom godt videre