Credit Sales

Credit Sales varetager al obligationshandel i danske og udenlandske papirer i Nykredit Markets.

Nykredit Markets er primary dealer i danske statsobligationer og market maker i danske realkreditobligationer. Nykredit Markets er endvidere aktiv i covered bonds, erhvervsobligationer og renteswaps.

Credit Sales er desuden ansvarlig for al handel i money market-produkter, såsom deposits, fremtidige renteaftaler, T/N-renteswaps og repoforretninger. Nykredit Markets er endvidere market maker i disse produkter.

Credit Sales

Credit Sales rådgiver professionelle investorer om køb og salg af kreditprodukter.

Vores fokus er obligationer udstedt af Europæiske selskaber, herunder især efterstillet gæld fra banker og forsikringsselskaber. Vi dækker en bred vifte af udstedere dog med en klar overvægt af regionale banker og virksomheder.

Vi samarbejder tæt med kolleger i henholdsvis Debt Capital Markets og Financial Institutions Group omkring kapitaltransaktioner fra både nye og eksisterende udstedere.

Vi efterstræber høj faglighed i vores rådgivning af kunderne både i forhold til obligationsmarkedet, de enkelte udstederes kreditværdighed samt strukturen på de forskellige typer gældsinstrumenter.

Afdelingen forestår også køb og salg af investeringsbeviser og aktier for vores kunder.