Personoplysninger og brug af cookies

I Nykredit vil vi gerne give dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger.

Jo bedre vi kender dig, jo bedre kan vi rådgive dig - derfor registrerer og bruger vi oplysninger om dig. Oplysningerne hjælper os desuden med at beskytte dig mod svindel og med at leve op til de lovkrav, der gælder for os som en finansiel institution.

Vi beskytter dine personoplysninger

Det er vigtigt for os at passe godt på dine oplysninger. Vi deler kun dine personoplysninger, hvis loven kræver det, eller hvis du har givet os tilladelse til det.

Som finansielt institut skal vi kunne udveksle dokumenter på en sikker måde. Du kan derfor sende dokumenter og beskeder til din rådgiver via nedenstående link.

Få indsigt i dine personoplysninger

Du har her mulighed for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Når du beder om indsigt i dine personoplysninger, vil du inden for 30 dage modtage et dokument i din e-Boks, hvoraf oplysningerne fremgår. Bemærk at dette ikke indeholder data der jf. visse lovgivningsmæssige krav ikke må udleveres. 

Husk: at du selv kan finde bank- og posteringsoplysninger i din netbank.

Bestil oversigt over dine personoplysninger

Du har mulighed for at bestille en oversigt i Excel-format over de personoplysninger, du selv har afleveret til Nykredit Bank og/eller Nykredit Realkredit (Dataportabilitet). 

Når du beder om dataportabilitet af dine personoplysninger, vil du inden for 30 dage modtage et Excel-dokument i din e-Boks, hvoraf oplysningerne fremgår. Bemærk at dette ikke indeholder data der jf. visse lovgivningsmæssige krav ikke må udleveres. 

Husk: at du selv kan finde bank- og posteringsoplysninger i din netbank.

Hvis du skal skifte til et andet pengeinstitut, findes der en særlig løsning hertil. Det modtagende pengeinstitut vil selv kunne trække informationer herigennem. 

Sletning af dine personoplysninger

Her kan du anmode om sletning af dine personoplysninger i Nykredit. 

Bemærk at visse data ikke vil blive slettet, da Nykredit er forpligtet til at beholde data for at overholde visse lovgivningsmæssige krav.

Vores politikker for behandling af personoplysninger og cookies

Privacy Policy and Cookies in English


Spørgsmål til behandling af personoplysninger

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Nykredit Banks databeskyttelsesrådgiver
Sundkrogsgade 25
2150 Nordhavn
databeskyttelsesraadgiver@nykredit.dk

Utilfreds med behandling af personoplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Nykredit Bank A/S
Klageservice
Sundkrogsgade 25
2150 Nordhavn
klageansvarlig@nykredit.dk

eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk