Nykredit Asset Management

Nykredit Asset Management leverer produkter af høj kvalitet inden for globale aktier, danske aktier, obligationer, kreditobligationer, hedgefonde og alternativer og tilbyder derudover professionel rådgivning om bl.a. manager selection og ansvarlige investeringer.

Krystallen om dagen med blå himmel

Hvad vi kan gøre for dig

Nykredit Asset Management har høje ambitioner, når vi investerer på vores kunders vegne. Vi tror på, at ambitioner kombineret med fokus på robuste og bæredygtige investeringer leder til gode risikojusterede afkast på lang sigt. Vi arbejder ud fra en boutique-struktur, hvilket er med til at sikre produkter i høj kvalitet i alle aktivklasser. Vores kunder vælger os, fordi vores setup øger sandsynligheden for gode langsigtede resultater, hvilket giver dem et solidt fundament i deres  investeringsportefølje og understøtter deres kerneforretning. 

Vores kompetenceområder

Nedenfor finder du en oversigt over vores mange kompetenceområder i Asset Management.

Aktier

Obligationer

Hedgefonde

Balancerede porteføljer

Aktiv Allokering

Kreditobligationer

Ansvarlige investeringer

Indsigter fra Nykredit Asset Management

Om Asset Management

Vi investerer ambitiøst, robust og ansvarligt. Kernen i vores investeringsarbejde er passionerede, kompetente og erfarne investeringsspecialister, som arbejder struktureret og langsigtet med avancerede analyseværktøjer.

Organisationens opbygning

Seneste faktaark

Sparinvest

I Nykredit tror vi på, at forenet kan vi mere. Igennem Sparinvest, der er et datterselskab i Nykredit-koncernen, samarbejder vi med en lang række pengeinstitutter over hele landet om at give de bedste produkter og rådgivning inden for formue og investering, ligesom vi tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer. Tilsammen har Nykredit og Sparinvest stor ekspertise, mange års erfaring og en bred palette af produkter.