Background image

Vi investerer ambitiøst, robust og ansvarligt

Læs om Nykredit Asset Management

Investering med omtanke

Nykredit investerer altid med en ambition om at bidrage positivt til den verden, som vi alle er en del af. Det gælder både, når vi investerer vores kunders penge og vores egne. I Asset Management står vi til rådighed og rådgiver vores kunder i deres arbejde med ansvarlige investeringer.

Investor i Nykredit Asset Management

Vores vigtigste opgave er at finde frem til de områder, hvor vi kan bidrage til din portefølje. Det kan både være i forhold til din porteføljesammensætning, men også, hvis du ønsker specialiseret forvaltning inden for én af vores kernekompetencer.

Aktier

Nykredit Asset Management har mange års erfaring med aktieinvestering og har dedikeret betydelige ressourcer til forvaltningen af danske og udenlandske aktier. Her er både forståelsen for og kendskabet til det enkelte selskab en helt central del af analysen.

Nykredit Asset Management

Nykredit Asset Management leverer produkter af høj kvalitet inden for globale aktier, danske aktier, obligationer, kreditobligationer, hedgefonde og alternativer og tilbyder derudover professionel rådgivning om bl.a. manager selection og ansvarlige investeringer.

Billede af Nykredit Huset

Hvad vi kan gøre for dig

Nykredit Asset Management har høje ambitioner, når vi investerer på vores kunders vegne. Vi tror på, at ambitioner kombineret med fokus på robuste og bæredygtige investeringer leder til gode risikojusterede afkast på lang sigt. Vi arbejder ud fra en boutique-struktur, hvilket er med til at sikre produkter i høj kvalitet i alle aktivklasser. Vores kunder vælger os, fordi vores setup øger sandsynligheden for gode langsigtede resultater, hvilket giver dem et solidt fundament i deres  investeringsportefølje og understøtter deres kerneforretning. 

Kompetenceområder i Asset Management

Om Asset Management

Vi investerer ambitiøst, robust og ansvarligt. Kernen i vores investeringsarbejde er passionerede, kompetente og erfarne investeringsspecialister, som arbejder struktureret og langsigtet med avancerede analyseværktøjer.
Læs om Asset Management

Sparinvest

I Nykredit tror vi på, at forenet kan vi mere. Igennem Sparinvest, der er et datterselskab i Nykredit-koncernen, samarbejder vi med en lang række pengeinstitutter over hele landet om at give de bedste produkter og rådgivning inden for formue og investering, ligesom vi tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer. Tilsammen har Nykredit og Sparinvest stor ekspertise, mange års erfaring og en bred palette af produkter.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte vores Client Management-team, hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan tilbyde inden for kapitalforvaltning.

Find kontaktpersoner