Kreditobligationer

Investering i kreditobligationer har historisk set været et rigtig godt supplement til investeringer i stats- og realkreditobligationer. Nykredit Asset Management har dedikeret betydelige ressourcer til forvaltning af kreditobligationer og tilbyder flere investeringsmuligheder tilpasset det ønskede risikoniveau.

Møde

Et solidt investeringsfagligt håndværk

Vores high yield-porteføljer følger et fast defineret benchmark, hvor vi tilføjrer værdi til vores kunder ved at time markedet mest optimalt i vores handler. Denne ageren bygger på solidt investeringsfagligt håndværk og er med til at sikre det, vi kalder ”intelligent high yield”.

Vores øvrige kreditobligationer handles efter dybdegående analyser af de enkelte virksomheder og sammensættes i forskellige porteføljekonstruktioner både med og uden benchmark.

Vores investeringsfonde

Se vores produkter og læs mere om vores investeringsfonde på nykreditinvest.dk

Team

Kreditobligationer

Vi har års erfaring med kreditobligationer og har dedikeret betydelige ressourcer til forvaltningen af disse.

Andre kompetenceområder

I Asset Management leverer vi produkter inden for en række forskellige kompetenceområder. Læs nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.