Nykredit Asset Management

Nykredit Asset Management leverer produkter af høj kvalitet inden for globale aktier, danske aktier, obligationer, kreditobligationer, hedgefonde og alternativer og tilbyder derudover professionel rådgivning om bl.a. manager selection og ansvarlige investeringer.

Vores kunder vælger os, fordi vores setup øger sandsynligheden for bedre langsigtede afkast, hvilket giver dem et solidt fundament i deres investeringsportefølje og understøtter deres kerneforretning. 

Kapitalforvaltning kræver den rette organisation, den rigtige strategi og et højt fagligt niveau for at sikre de bedste resultater. I Nykredit Asset Management har vi en stabil organisation – både hos vores investerings- og kundeansvarlige. Vores langvarige relationer sikrer tillid og et godt kendskab til vores kunder, der oplever, at det er "nemt" at være kunde hos os.

Vi har fokus på vores kundes risikoprofil og leverer skræddersyede investeringsløsninger til den enkelte kunde. Det er vores ambition at hjælpe vores kunder med at styrke dem i deres investeringsbeslutninger. 

Vi investerer ambitiøst, robust & ansvarligt med baggrund i følgende overbevisninger

  • Kombinationen af erfarne og passionerede investeringsspecialister og avancerede værktøjer kan lede til investeringsresultater, der er betydeligt over gennemsnit på lang sigt.
  • Strategisk allokering og adgang til ”alternative” aktivklasser skaber betydelig værdi.
  • Risikostyring er afgørende for den langsigtede værdiskabelse. Fokus på at undgå unødige risici (størrelse og kompleksitet), der kan forstyrre den fundamentale værdiskabelse, øger sandsynligheden for gode robuste investeringsresultater.
  • Veldefinerede investeringsprocesser og avancerede værktøjer øger konsistensen i værdiskabelsen.
  • Ansvarlighed (ESG) integreret i investeringsarbejdet skaber langsigtet værdi.