Obligationer

Danske obligationer

Vi har mange års erfaring med obligationsforvaltning. Fokus har især været på danske realkredit- og indeksobligationer. Tilgangen er yderst disciplineret, og vi bruger vores ressourcer på løbende at optimere porteføljen – konstant søgende efter forkert prisfastsatte obligationer på det danske marked.

Vi tror på, at langsigtet værdiskabelse sker gennem en systematisk og kvantitativ indgangsvinkel til vores analysearbejde. Egne modeller og analyseværktøjer opbygges og vedligeholdes, og gennem Nykredit-koncernen har vi adgang til en ganske omfattende mængde historiske data, som er særdeles værdifulde i hele analyseprocessen.

Vores obligationsteam forvalter også hedgefonde. 

Læs mere om hedgefonde her

Emerging Market Debt

I Nykredit Asset Management tilbyder vi en blend-strategi, som investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer udstedt i lokal og hård valuta i emerging markets. 
Obligationsforvaltning sker enten i diskretionære mandater eller via investeringsforeninger.

Vores investeringsfonde

Se vores produkter og læs mere om vores investeringsfonde på nykreditinvest.dk

Team

Danske obligationer

Vi har mange års erfaring med obligationsforvaltning, og vi har altid dedikeret betydelige ressourcer til forvaltningen af danske obligationer.

Andre kompetenceområder

I Asset Management leverer vi produkter inden for en række forskellige kompetenceområder. Læs nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.