Balancerede porteføljer

Professionel kapitalforvaltning må nødvendigvis tage udgangspunkt i den enkelte investors ønsker, investeringsstil samt aktuelle forhold.

To mænd kigger på tablet

Ikke to porteføljer er ens

Konceptet med individuel porteføljepleje giver os mulighed for at skræddersy den enkelte portefølje og håndteringen heraf til vores kunders ønsker. Det betyder blandt andet, at vi kan udnytte den enkelte kundes ”risikobudget”. Hvor nogle kunder ønsker, at vi ved en overvægt af aktier øger deres aktieandel med 5%, kan det for andre kunder betyde, at vi lægger porteføljen 100% i aktier. 

Mand kvinder holder møde

Fundamentet er Nykredits Asset Allocation-model

Når vi investerer, tager vi udgangspunkt i Nykredits Asset Allocation-model, men lader kundens individuelle forhold og præferencer præge den faktiske sammensætning. Det betyder, at vi søger at kombinere vores kernekompetencer med eksterne leverandører således, at kundens eventuelle præferencer for ”byggeklodser” præger porteføljen. At have en balanceret portefølje forvaltet i Nykredit Asset Management er derfor ikke ensbetydende med, at produkterne alene er Nykredits egne.

To mænd kigger på computerskærme

Modelporteføljer

Vi sammensætter alle vores balancerede porteføljer efter kundens individuelle behov og investeringsrammer, men vi har udviklet en række modelporteføljer, som bliver brugt af en lang række samarbejdspartnere.

Andre kompetenceområder

I Asset Management leverer vi produkter inden for en række forskellige kompetenceområder. Læs nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.