Månedsrapporter fra Nykredit Asset Management

Her kan du downloade de seneste månedsrapporter fra Nykredit Asset Management

Vores produkter

Månedsrapport

Fondens hjemmeside

IBRA Balanced Risk Allocation

Aktier

Nykredit Asset Management har mange års erfaring med aktieinvestering og har dedikeret betydelige ressourcer til forvaltningen af danske og udenlandske aktier. Her er både forståelsen for og kendskabet til det enkelte selskab en helt central del af analysen.

Obligationer

Vi har mange års erfaring med obligationsforvaltning. Fokus har især været på danske realkredit- og indeksobligationer. Tilgangen er yderst disciplineret, og vi bruger vores ressourcer på løbende at optimere porteføljen – konstant søgende efter forkert prisfastsatte obligationer på det danske marked.

Balancerede porteføljer

Professionel kapitalforvaltning må nødvendigvis tage udgangspunkt i den enkelte investors ønsker, investeringsstil samt aktuelle forhold.