Aktier

Nykredit Asset Management har mange års erfaring med aktieinvestering og har dedikeret betydelige ressourcer til forvaltningen af danske og udenlandske aktier. Her er både forståelsen for og kendskabet til det enkelte selskab en helt central del af analysen.

Disciplineret investeringsfilosofi giver gode resultater

Vi tilbyder et bredt spektrum af investeringsmuligheder i aktier, der enten forvaltes internt via specialiserede investeringsteams eller tilbydes via internationale kapitalforvaltere, som vi har valgt at samarbejde med på udvalgte mandater.

Det er vores ambition at skabe et stabilt, langsigtet merafkast, der placerer os blandt de bedste hvert eneste år gennem en disciplineret tilgang til aktieinvesteringer.

Du kan læse mere om vores forskellige aktieprodukter nedenfor.

Vores investeringsfonde

Se vores produkter og læs mere om vores investeringsfonde på nykreditinvest.dk

Teams

Danske Aktier

Aktieteamet til forvaltning af danske aktier består af rutinerede porteføljemanagere, hvor aktieudvælgelsen er baseret på grundige virksomhedsanalyser.

Udenlandske aktier

Aktieteamet til forvaltning af udenlandske aktier består af rutinerede porteføljemanagere, hvor aktieudvælgelsen bygger på en teambaseret tilgang.

Andre kompetenceområder

I Asset Management leverer vi produkter inden for en række forskellige kompetenceområder. Læs nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.