Nykredit Markets

Hvad vi kan gøre for dig

Nykredit Markets er koncernens handelsområde og tilbyder kunder handel, rådgivning og analyse inden for stats- og realkreditobligationer, aktier, kreditobligationer, derivater, valuta og investeringsforeninger. Vores kunder er institutionelle kunder i ind- og udland og erhvervskunder.

Hos os er kunderne hele tiden i fokus. Vi har et hold af dygtige og omstillingsparate dealere, rådgivere og analytikere, som i et tæt og værdiskabende samarbejde med vores kunder finder de bedste finansielle løsninger i et komplekst og foranderligt marked. 

Realkredit Indeks

Nykredit Markets har udviklet en række obligationsindeks, som beskriver udviklingen i det danske realkreditmarked.

Læs mere

Vores analyseunivers

Vi tilbyder