Nykredit Markets

Hvad vi kan gøre for dig

Nykredit Markets er koncernens handelsområde og tilbyder kunder handel, rådgivning og analyse inden for stats- og realkreditobligationer, aktier, kreditobligationer, derivater, valuta og investeringsforeninger. Vores kunder er institutionelle kunder i ind- og udland og erhvervskunder.

Hos os er kunderne hele tiden i fokus. Vi har et hold af dygtige og omstillingsparate dealere, rådgivere og analytikere, som i et tæt og værdiskabende samarbejde med vores kunder finder de bedste finansielle løsninger i et komplekst og foranderligt marked. 

Realkredit Indeks

Nykredit Markets har udviklet en række obligationsindeks, som beskriver udviklingen i det danske realkreditmarked.

Læs mere

Vores analyseunivers

Aktier

Læs mere

Statsobligationer

Læs mere

Realkreditobligationer

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Læs mere

Valutahandel

Læs mere

Makro og strategi

Læs mere

Vi tilbyder

Research

Kontakt

Institutional Sales

Kontakt

Financial Risk Advisory

Kontakt

Financial Institutions Group

Kontakt