DCM & Sustainability

DCM & Sustainability støtter Nykredits større og mere komplekse relationer i deres ambitioner om at nå strategiske mål gennem eksempelvis kapitalmarkederne eller M&A transaktioner.

ESG Advisory

ESG Advisory kombinerer rådgivningskompetencer med en dyb forståelse for de samfundsmæssige trends og reguleringen inden for bæredygtighed, der påvirker virksomhederne. Teamet har opbygget unikke kompetencer omkring ESG i vores helhedsrådgivning af kunderne blandt andet gennem aktiv brug at ESG ratings.

DCM & Structured Debt

Debt Capital Markets teamet (DCM) arbejder på tværs af sektorer og er ansvarlig for at strukturere, arrangere og formidle gæld, enten som lån eller obligationer. Vi rådgiver om rejsning af gæld til opkøb, refinansiering samt omstrukturering af eksisterende gæld.

Vores mål er at, sikre den mest optimale løsning for vores kunder gennem rådgivning af både eksterne og interne investorer om arrangering af obligationer eller lån, eller en kombination heraf.