Pleje af virksomhedens formue

Du behøver hverken have en stor formue eller viden om værdipapirer for at investere. Det vigtigste er, at du kan fortælle os om dine behov, så finder vi de produkter, som passer bedst.

OpsparingsInvest

Til virksomhedsejere der ønsker at placere beløb under 2 mio. kr. af virksomhedens frie midler.

Aftale om kapitalforvaltning

Hvis du har en større formue og ønsker formuen forvaltet af en professionel porteføljeforvalter.

Privat Portefølje

Få et samlet overblik over dine formueforhold – både vedr. bolig, pension, investering og din virksomhed.

Værdipapirhandel

Du kan handle værdipapirer via Nykredit ved at bruge MitNykredit eller ved større beløb Nykredit Markets.

Nykredit Invest

Med investeringsforeningen Nykredit Invest kan du investere i et alsidigt udvalg af danske og udenlandske aktier og obligationer.

Korte realkreditobligationer

Realkreditobligationer er et værdipapir, der er udstedt med pant i fast ejendom. Danske realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter og handles på en fondsbørs.