Nykredit Erhverv Connect

Få lettere administration og minimér risikoen for fejl med Erhverv Connect.

Fordele ved Erhverv Connect

  • Lettere arbejdsgange for betalinger.
  • Automatiseret afstemning.
  • Mindre risiko for fejl.

Med Erhverv Connect får du mulighed for at effektivisere arbejdsgangene mellem din netbank MitNykredit Erhverv og dit økonomisystem. Du kan nemlig med Erhverv Connect udveklse oplysninger mellem de to systemer - og dermed undgår du flere manuelle funktioner. Det letter dine administrative opgaver og minimerer risikoen for fejl.

Du skal indgå en aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Erhverv Connect.

Erhverv Connect dækker over to formater: Bank Connect (ISO 20022) og EDIFACT.

Bank Connect

For at du kan få Bank Connect, skal udbydere af dit økonomisystem (ERP-leverandør) have en aftale om Bank Connect. På bankconnect.dk kan du se, hvilke udbydere af økonomisystemer, der har indgået aftale om Bank Connect. Du kan desuden kontakte din udbyder for at høre, om du kan tilslutte dig Bank Connect.

EDIFACT

For at foretage EDIFACT-filudvekslinger via VANS, skal du have en aftale med en VANS-operatør.

Ønsker du at høre mere?

Hvis du ønsker at høre mere om eller indgå en aftale om Erhverv Connect, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.