Sammenhæng mellem økonomisystemer og netbank

Med Erhverv Connect har du mulighed for at integrere din virksomheds økonomisystemer med din netbank.

 • Bedre indsigt i din virksomheds økonomi
 • Lettere arbejdsgange for betalinger.
 • Automatiseret afstemning.
 • Mindre risiko for fejl.

Med Erhverv Connect kan du effektivisere arbejdsgangene mellem din netbank og dit økonomisystem. Du kan nemlig udveklse oplysninger mellem de to systemer og undgår en række manuelle funktioner. Det letter dine administrative opgaver og minimerer risikoen for fejl.

Vi har aftaler med de mest anvendte økonomisystemer:

 • e-conomic
 • Microsoft
 • Billys billing
 • Roger
 • Acubiz
 • Seges
 • Al dente

Vil du gerne vide mere?

Hvis du gerne vil høre mere eller indgå en aftale om Erhverv Connect, er du velkommen til at skrive til cashmanagement@nykredit.dk eller kontakte din rådgiver.

Du kan også læse meget mere om integrationsløsningen mellem bankerne og ERP-udbyderne her.