Virksomhedstyper

I Nykredit tror vi på, at det kræver viden og indsigt at kunne rådgive vores kunder bedst muligt. Jo mere specialiseret virksomhedstype, jo større er kravene til vores indsigt. Derfor har vi specialiseret os i rådgivning til en række forskellige brancher, og din rådgiver vil have et dybdegående kendskab til hverdagen og virkeligheden i netop din branche.

Bank til dig med egen virksomhed

Driver du din egen virksomhed og savner en personlig rådgiver, der interesserer sig for din samlede økonomi og dens fremdrift, så er Nykredit ErhvervsBank måske noget for dig.

Læs mere

Specialiseret rådgivning

Nogle brancher kræver ekspertise og særlig viden om fx regulering. Derfor tilbyder vi specialiseret rådgivning til en række brancher. Din rådgiver vil have et dybdegående kendskab til hverdagen og virkeligheden i netop din branche.

Sundhedssektoren

Vi har specialiseret os i helhedsrådgivning på tværs af privat og erhverv til privat praktiserende indenfor sundhedssektoren. Vores rådgivere har stor indsigt i og forståelse for hverdagen og dens forretningsmæssige udfordringer.

Landbrug

Nykredit ErhvervsBank har altid arbejdet for og med landbrugskunder, og det har givet os særlig indsigt i og kompetencer indenfor realkreditfinansiering og driftsfinansiering af landbrugsejendomme.

Ejendomsmarkedet

Vores rådgivning om realkredit og driftsfinansiering bygger på stor erfaring og indsigt. Vi kender ikke alene til de vilkår, det kræver at eje og drive virksomhed med ejendomme. Vi kender din branche indgående og forstår de udfordringer du møder.

Corporate & Institutional Banking

Nykredit Corporate & Institutional Banking tilbyder en palet af produkter og services, som kan løse de finansielle behov for store erhvervsvirksomheder og institutionelle kunder

Nykredit Portefølje Administration

Nykredit Portefølje Administration er et 100%-ejet datterselskab af Nykredit Bank A/S og er et reguleret investeringsforvaltningsselskab og FAIF. Vi fokuserer på foreningsadministration, da det er vores eneste forretningsområde.

Nykredit Asset Management

Nykredit Asset Management leverer produkter af høj kvalitet inden for forskellige aktier og obligationer og tilbyder derudover professionel rådgivning om bl.a. manager selection og ansvarlige investeringer.

Nykredit Markets

Nykredit Markets er koncernens handelsområde og tilbyder kunder handel, rådgivning og analyse inden for stats- og realkreditobligationer, aktier, kreditobligationer, derivater, valuta og investeringsforeninger.

Vælg den ErhvervsBank, der passer dig

ErhvervsBank

ErhvervsBank er til dig, som vælger at have et eller flere produkter i Nykredit.

ErhvervsBank+

Erhvervsbank+ er til dig, der bruger Nykredit som primær bank.