Fastforrentet obligationslån

Med et Fastforrentet obligationslån er renten fast i hele lånets løbetid. Samtidig er der gode muligheder for at nedbringe restgælden ved omlægning af lånet, hvis renten stiger.

Med et fastforrentet lån får din virksomhed

  • en fast rente i hele lånets løbetid
  • mulighed for at vælge op til 10 års indledende afdragsfrihed
  • mulighed for at skære i restgælden ved omlægning af lånet, hvis renten stiger

På baggrund af reglerne om kursgevinstbeskatning er obligationslån særligt velegnede til personbeskattede virksomheder. Hvis din virksomhed er selskabsbeskattet, kan det være en fordel at optage et Kontantlån.

Læs om Fastforrentet kontantlån

Lånetype

Fastforrentet obligationslån.

Antal terminer

4

Løbetid

Op til 30 år - afhænger dog af ejendommens type/anvendelse.

Fastforrentet obligationslån som toplån

Det er ikke muligt at få afdragsfrihed på et Fastforrentet obligationslån som toplån. Det er muligt at få et Fastforrentet obligationslån som toplån.

Fastforrentet obligationslån som grundlån

Det er muligt at få et Fastforrentet obligationslån som grundlån.

Indfrielse

Lånet kan indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Du har altid ret til at opsige lånet med to måneders varsel til termin og indfri lånet til kurs 100, uanset hvad markedskursen på lånets obligationer er.

Nyttige links

Tolagsbelåning

Tolagsbelåningen medvirker til at sikre den finansielle stabilitet og giver kunderne adgang til de billigst mulige realkreditlån.

Dagens udbetalingskurser

Du finder her en oversigt over Nykredits udbetalingskurser. Oversigten viser, hvilken kurs og hvilken kuponrente, der aktuelt er på de forskellige lån.

Dagens indfrielseskurser

Du finder her en oversigt over Nykredits indfrielseskurser.