Fastforrentet kontantlån

Med et Fastforrentet kontantlån er renten fast i hele lånets løbetid. Det er særligt velegnet til selskaber, som kan trække et evt. kurstab fra i skat.

Med et Fastforrentet kontantlån får din virksomhed:

  • en fast rente (før skat) i hele lånets løbetid, uanset hvordan renten udvikler sig
  • mulighed for at trække kurstabet fra i skat, når lånet optages, hvis din virksomhed er selskabsbeskattet
  • mulighed for at skære i restgælden ved omlægning af lånet, hvis renten stiger

Obligationslån eller kontantlån

Hvis din virksomhed er personligt drevet, og du ønsker at have muligheden for at lægge lånet om, skal du som hovedregel vælge at optage et obligationslån, da en eventuel kursgevinst ved omlægning af obligationslånet er skattefri, hvorimod kursgevinsten er skattepligtig på et Fastforrentet kontantlån.

Læs mere om fastforrentet obligationslån

Lånetype

Fastforrentet kontantlån.
Antal terminer 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10
Løbetid 1 til 30 år.
Afdragsfrihed Der er ikke mulighed for afdragsfrihed for Fastforrentede kontantlån hverken som toplån eller grundlån.
Fastforrentet kontantlån som toplån Det er muligt at få Fastforrentet kontantlån som toplån.
Fastforrentet kontantlån som grundlån Det er muligt at få Fastforrentet kontantlån som grundlån.
Indfrielse

Lånet kan indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Du kan også altid ret til at indfri lånet til kurs 100, uanset at markedskursen er mere end 100. 

Din virksomhed skal betale skat af en eventuel kursgevinst, bl.a. hvis lånene indfris i forbindelse med en omlægning.

Nyttige links

Tolagsbelåning

Tolagsbelåningen medvirker til at sikre den finansielle stabilitet og giver kunderne adgang til de billigst mulige realkreditlån.

Fastkursaftale

En Fastkursaftale fastlåser obligationskursen på en bestemt fremtidig dato.

Optagelse af konverterbare realkreditlån

Når du optager et konverterbart realkreditlån, sker det på baggrund af en bestemt obligation. Du kan selv vælge den, der passer bedst til dine behov.

Finansiering

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at finde den rigtige type finansiering, som passer til den enkelte virksomheds behov og økonomiske muligheder.