Klientkonto

En Klientkonto er en indlånskonto, som advokater kan bruge til at administrere klienternes midler.

Når du som advokat skal oprette en Klientkonto, kan du vælge mellem to modeller:

Hovedklientkonto

Med en Hovedklientkonto sætter du alle dine klienters midler ind på samme konto. Her er der altså ingen identifikation af den enkelte klient, og du indberetter selv til SKAT. 

Kontakt os på 70 10 90 10 for at høre mere om mulighederne for at oprette en Hovedklientkonto. 

 

Separate Klientkonti

  • De separate klientkonti er i princippet en Hovedklientkonto, men her er hovedklientkontoen kombineret med en række underklientkonti – separate klientkonti.

  • De separate klientkonti skaber et bedre overblik over den enkelte klients tilgodehavende. Derudover kan Nykredit sørge for at indberette den enkelte klients renter til SKAT.

Fordele ved Klientkonto

  • Du kan disponere over både hovedklientkontoen og de separate klientkonti via mitNykredit.
  • Du kan give fuldmagt til medarbejdere på advokatkontoret, som derefter kan disponere over de forskellige konti.
  • Du kan oprette et klientdepot til den enkelte klient.

Du kan dog ikke knytte betalingskort eller automatiske betalingsservices til kontiene, men du kan foretage almindelige overførsler.

Bemærk, at fra og med d. 20. juni 2016, kan du ikke længere bestille checkhæfter, bankchecks eller brevchecks i Nykredit. Sidste frist for indløsning af checks i Nykredit, er d. 30. december 2016.

Renten på Klientkonto

En Klientkonto kan oprettes i danske kroner alle andre valutaer. Renten på kontoen er variabel og bliver forrentet med renten for almindelige indlånskonti.

Har du et større beløb stående på kontoen, er det muligt at binde pengene i en periode og dermed opnå en højere rente.