Ydelsesforløb - til budgetlægning

Som erhvervs- og/eller landbrugskunde, kan du her bestille et ydelsesforløb på Nykredit Realkredit lån.

Generelt

  • Oversigten indeholder: Ydelse før skat, afdrag, rente, bidrag, restgæld, restløbetid, udløbsdato, udbetalingsdato, hovedstol og afdragsfri periode
  • Oversigten viser ydelsesforløbet ind til lånets udløb
  • Oversigten dannes i Excel-regneark og sendes til dig på mail eller via MitNykredit
  • Du kan finde de oplysninger vi skal bruge i din seneste Årsopgørelse fra Nykredit Realkredit. Den finder du fx i din e-boks

Vær opmærksom på, at dokumentet kun dannes, såfremt der er overensstemmelse mellem ejendomsnummer(ene) og det oplyste CPR/CVR nummer

Indtast ejendomsnummeret på den eller de ejendomme, hvor du ønsker at bestille et ydelsesforløb samt det CPR eller CVR nr. som lånene er koblet til.

Du finder ejendomsnummeret i din seneste årsopgørelse fra Nykredit Realkredit
Tilføj flere ejendomme
Er lånene koblet til CPR eller CVR-nummer?
Du finder det aktuelle CPR eller CVR nr. på din seneste årsopgørelse fra Nykredit Realkredit
Du finder det aktuelle CPR eller CVR nr. på din seneste årsopgørelse fra Nykredit Realkredit
Ønsker du ydelsesforløbet sendt til dig via
Fx. ejer af virksomheden, økonomiansvarlig, revisor, revisorassistent eller lign.
Oplysninger til og fra Nykredit sendes krypteret