Pension

Aldersopsparing

En Aldersopsparing er det rigtige for dig, hvis du gerne vil have mulighed for en engangsudbetaling til fx en ny bolig, en stor rejse eller en bil, når du går på pension. Med en alderspension kan du forsøde pensionstilværelsen lidt ekstra og forkæle dig selv og dine nærmeste.

Par kigger på computer og papir

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en privat pensionsordning, som du kan få udbetalt på én gang den dag, du går på pension. Aldersopsparingen giver dig mulighed for en fleksibel udbetaling, som bidrager til et større økonomisk råderum, når du har behov for at kunne finansiere større køb.

Med en Aldersopsparing får du:

  • Mulighed for at få udbetalt alle pengene på én gang - i modsætning til andre pensionsordninger
  • Mulighed for at bruge pengene til fx ny bil, ny bolig eller en rejse - kun fantasien sætter grænser

Hvad med skat og fradrag?

Aldersopsparingen adskiller sig ved øvrige pensionsopsparinger ved, at du ikke kan trække dine indbetalinger fra i skat. Til gengæld slipper du også for at betale skat, den dag din alderspension skal udbetales. Det beløb, du sparer op i tiden indtil din pension, er derfor det beløb, du kan regne med at få udbetalt. Hvis du vælger at lade din aldersopsparing investere, vil du blive beskattet med pensionsafkastskat på 15,3% af afkastet.


Sådan udbetales din aldersopsparing

Du kan få din aldersopsparing udbetalt, når du ønsker det – og har nået din pensionsudbetalingsalder– tjek din pensionsalder her pensionsudbetalingsalder. Du skal ikke betale skat ved udbetaling, og bliver heller ikke trukket i dine eventuelle offentlige udbetalinger. En aldersopsparing skal dermed ses som navnet antyder: en opsparing, som du kan nyde godt af den dag, du får bruge for det.
Du kan få din aldersopsparing udbetalt på én gang - eller du kan vælge at dele den op i mindre summer efter behov.

Engangsbeløb (helt eller delvist)

Aldersopsparingen udbetales som udgangspunkt som et engangsbeløb. Du har dog også mulighed for at vælge at få udbetalt den i portioner (deludbetalinger).

Rater

Du kan også vælge at få udbetalt din aldersopsparing i rater.
Ratevis udbetaling skal senest være påbegyndt 20 år efter pensionsudbetalingsalderen og afsluttet senest i det kalenderår, der ligger 30 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Ophævelse før tid

Ønsker du at ophæve din aldersopsparing og få formuen udbetalt, inden du når udbetalingsalderen, så er dette en mulighed. Vær opmærksom på, at der skal betales en afgift på 20% af det indestående beløb.


Hvor meget kan du indbetale?

Der er visse beløbsgrænser for, hvor stor en indbetaling du kan lave til din aldersopsparing årligt. Indtil syv år før du når folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 9.100 årligt (2024). Når du kommer tættere på pensionen og indtil 20 år efter, du har nået pensionsalderen, kan du hæve den årlige indbetaling til et maksimum beløb på 58.900 (2024). Overskrides indbetalingsgrænsen bliver der pålagt en procentafgift på det overskredne beløb.

Aldersopsparing har afløst den velkendte kapitalpension

Du kan ikke længere indbetale på din Kapitalpension. I stedet har du mulighed for at ændre din Kapitalpension til en Aldersopsparing. I forbindelse med ændringen, betales afgiften på 40%, som du ellers skulle have betalt på pensionstidspunktet.

Fakta
Kontotype Pensionsordning – Aldersopsparing
Oprettelse Privat ordning, hvor du kan oprette ordningen, frem til 20 år efter du har nået din pensionsudbetalingsalder.
Indbetaling Maks. 9.100 kr. (2024). Dog må du indbetale 58.900 kr. (2024) årligt fra syv år før din folkepensionsalder, såfremt du ikke har startet udbetaling af en fradragsberettiget pension efter 1. april 2018. Aldersopsparing kan indgå i en aftale om automatisk overførsel af indbetalinger til Ratepension eller Livslang Pension, når grænsen er nået.
Fradragsret Indbetalinger til en Aldersopsparinger kan ikke trækkes fra i skat.
Udbetaling På én gang eller over en årrække. I begge tilfælde, er udbetalingen skattefri og modregner ikke i folkepensionen. Pensionsordninger, der er oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017, kan tidligst udbetales 5 år før, du når din folkepensionsalder. For ordninger oprettet fra og med 1. januar 2018 kan der tidligst startes udbetaling 3 år før opnået folkepensionsalder. Den skal senest være udbetalt 20 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. Pensioner der er oprettet før 1. maj 2007 kan dog altid udbetales fra 60 år. Hæver du din Alderspension før tidligste udbetaling, skal du betale en afgift på 20%.
Rente og afkast

Hvis du har valgt, at din Aldersopsparing skal investeres, optjener du hvert år et afkast fra investeringen af din ordning. Afkastet kan være både positivt og negativt.
Læs mere om dine muligheder for investering

Bliver din opsparing ikke investeret, modtager du en årlig rente. Se den aktuelle rentesats under fanen 'Priser'.

Priser
Udbetaling af Alderspension

Er du født i:

Er din folkepensionsalder:

Hvis din pensionsordning er oprettet:

Hvis din pensionsordning er oprettet:

Seneste udbetaling er:

 

 

Mellem 1. maj 2007 og 1. januar 2018 kan du få den ud som …..

1. januar 2018 eller der efter kan du få den ud som …..

 

1958 eller tidligere

65 - 67 år

60 år

60 år

80 år

1959 1. halvår

67 år

60 ½ år

60 ½ år

80 / 80½ år

1959 2. halvår

67 år

61 år

61 år

80 / 81 år

1960 1. halvår

67 år

61½ år

61½ år

80 / 81½ år

1960 2. halvår til og med 1962

67 år

62 år

64 år

80 / 82 / 84 år

1963 - 1966

68 år

63 år

65 år

80 / 83 / 85 år

1967 - 1970

69 år

64 år

66 år

80 / 84 / 86 år

1971 - *

70 år

65 år

67 år

80 / 85 / 87 år

Aldersopsparinger oprettet før 2013 er tidligere kapitalpensioner, som er omlagt til aldersopsparinger. Ordninger oprettet før 1. maj 2007 kan udbetales fra 60 år uanset hvornår du er født og hvad din folkepensionsalder er. Seneste udbetaling er 80 år. *Forventede tal – ændres med levetidsindeks. Besluttes hver 5 år (næste gang 2025).

Få mest muligt ud af din pensionsopsparing

Opsparing til pension kan indeholde mange ting. Fri opsparing, pensionsordninger, friværdi i boligen og meget mere. Der er derfor også flere muligheder for at opnå de mål og drømme, du har for din pensionstilværelse.

Vil du blive klogere på pension? Så kan du se dette webinar, hvor Nykredits formueekspert deler ud af sine bedste råd.

Se webinaret om pensionsopsparing

Hør mere om dine muligheder

Vil du høre mere om dine muligheder i Nykredit Bank? Så kontakt din rådgiver via MitNykredit Netbanken. Du kan også ringe til Kundeservice på 70 10 90 00 eller udfylde denne kontaktformular, så hører du fra os hurtigst muligt.

Relateret indhold om pension

Personforsikringer

Det vigtigt, at du sikrer dig og din familie, hvis du ikke kan arbejde mere eller du dør. Behovet for personforsikringer varierer gennem hele livet, fx når du får børn, stifter gæld eller køber bolig.

På vej på pension

Tilværelsen som pensionist er ofte lig med mere fritid og frihed. Men overgangen fra en fast månedsløn til et liv, hvor det i høj grad er udbetalingen af din opsparing, der bestemmer levestandarden, kræver planlægning.

Pensionsprodukter

Aldersopsparing, Ratepension, Livslang Pension. Få et overblik over vores udbud af pensionsprodukter

ForeningsFordele til dig

Nykredit er ejet af foreningen Forenet Kredit. Derfor kan du som kunde få særlige fordele, hvis du samler din økonomi hos os. Vi kalder det ForeningsFordele, og du kan læse mere om dem her.