Aldersopsparing

En Aldersopsparing er det rigtige for dig, hvis du gerne vil have mulighed for en engangsudbetaling til fx en ny bolig, en stor rejse eller en bil, når du går på pension.

Med en Aldersopsparing får du:

  • Mulighed for at få udbetalt alle pengene på en gang - i modsætning til andre pensionsordninger
  • Mulighed for at bruge pengene til fx ny bil, ny bolig eller en rejse

Aldersopsparing har afløst den velkendte kapitalpension

Du kan ikke længere indbetale på din Kapitalpension. I stedet har du mulighed for at ændre din Kapitalpension til en Aldersopsparing. I forbindelse med ændringen, betales afgiften på 40%, som du ellers skulle have betalt på pensionstidspunktet. 

Kontotype Pensionsordning – Aldersopsparing
Oprettelse Privat ordning, hvor du kan oprette ordningen, frem til 20 år efter du har nået din pensionsudbetalingsalder.
Indbetaling Maks. 5.300 kr. (2020). Dog må du indbetale 50.200 kr. (2020) årligt fra fem år før din folkepensionsalder, såfremt du ikke har startet udbetaling af en fradragsberettiget pension efter 1. april 2018. Aldersopsparing kan indgå i en aftale om automatisk overførsel af indbetalinger til Ratepension eller Livslang Pension, når grænsen er nået.
Fradragsret Indbetalinger til en Aldersopsparinger kan ikke trækkes fra i skat.
Udbetaling På én gang eller over en årrække. I begge tilfælde, er udbetalingen skattefri og modregner ikke i folkepensionen. Du kan tidligst få udbetalt din Aldersopsparing fem år før din folkepensionsalder, eller tre år før din folkepensionsalder, hvis pensionen er oprettet efter 1. januar 2018. Den skal senest være udbetalt 20 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. Pensioner der er oprettet før 1. maj 2007 kan dog altid udbetales fra 60 år. Hæver du din Alderspension før tidligste udbetaling, skal du betale en afgift på 20%.
Rente og afkast

Hvis du har valgt, at din Aldersopsparing skal investeres, optjener du hvert år et afkast fra investeringen af din ordning. Afkastet kan være både positivt og negativt.
Læs mere om dine muligheder for investering

Bliver din opsparing ikke investeret, modtager du en årlig rente.