Dagens obligationskurser - Udbetaling

Nykredits tilskudskurs

Nykredits tilbudskurs er gårsdagens "Kurs alle handler kl. 17.00" fra Nasdaq Copenhagen fratrukket kursfradrag på 0,2 kurspoint. Det er disse kurser, vi anvender til at udstede lånetilbud i dag. Du kan ikke få lånetilbud på fastforrentede kontant- og obligationslån, hvis tilbudskursen er højere end 99,8, dvs. hvis "Kurs alle handler kl. 17.00" er over kurs 100.

Udbetalingskurs

Udbetalingskursen (aktuel kurs) er den kurs, Nykredit vil kunne tilbyde dig ved udbetaling af lån op til kr. 10 mio. Kursen opdateres ca. hvert 20. minut i Nasdaq Copenhagens åbningstid (hverdage 9.00-17.00). Udbetalingskursen er fratrukket kursfradrag på 0,2 kurspoint.

Bemærk, at nogle Tilpasningslån består af flere af ovenstående obligationer. Udbetalingskursen kan derfor være en vægtet kurs udregnet på baggrund af kurser for de obligationer, der indgår i lånet.

Alle kurser er alene vejledende. Selvom Nykredit bestræber sig på, at kurserne er korrekte, så er de angivne kurser ikke et tilbud om udbetaling til disse kurser. Den endelige kurs fastsættes ved henvendelse til Nykredit.

Bemærkninger

Ønsker du at aftale en kurs for udbetaling af dit realkreditlån, så skal du kontakte Nykredit.

Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne.

Nyttige links

Dagens obligationsmarked

Her kan du orientere dig i det aktuelle obligationsmarked, der opdateres dagligt.

Renteudvikling og forventninger

Obligationskurser- indfrielse