BørneInvest

Vil du oprette en større opsparing til dit barn eller barnebarn? Og ønsker du professionel investering af børneopsparingen? Så er BørneInvest måske noget for dig.

I BørneInvest investerer vi børneopsparingen i værdipapirer ud fra den risiko, du er villig til at tage. Du skal derfor sammen med en rådgiver fra Nykredit tage stilling til, om du vil have opsparingen placeret ved meget lav, lav, middel eller høj risiko.

Læs også: Få mere ud af dit barns børneopsparing

Med BørneInvest får du:

  1. Professionel pleje af din opsparing. Vi plejer løbende din investering, så den passer til din ønskede risiko og tidshorisont.
  2. Et optimeret afkast på din investering. Din investeringshorisont bør være minimum 3 år og din risikovillighed middel eller høj.
  3. Mulighed for at ændre på din risikoprofil.

 

Professionel pleje af din opsparing

Vi plejer løbende din investering, så den passer til din ønskede risiko og tidshorisont. Dit valg af investeringsprofil skal være en afvejning af, hvor store udsving i opsparingens værdi du kan leve med, når aktie- og obligationskurser går op og ned. Midlerne på børneopsparingen bliver herefter investeret som vist i skemaet herunder.

Nykredit anbefaler ikke investering i BørneInvest, hvis der er mindre end tre år til udbetaling af opsparingen eller din risikovillighed er lav.

 

Meget lav profil Vi anbefaler p.t., at der placeres kontant
Lav profil Vi anbefaler p.t., at der placeres kontant
Middel profil Nykredit Invest Balance Defensiv
Høj profil Nykredit Invest Balance Moderat

RISIKOMÆRKNING

Bemærk, at alle de underliggende afdelinger er risikomærkede.

Læs mere om risikomærkning her.

Du betaler kun kurtage, når du investerer.

  Korte obligationer Lange obligationer Balance Defensiv Balance Moderat
Kurtage med køb/salg 0,15% 0,15% 0,50% 0,50%

BørneInvest har realiseret nedenstående årlige afkast

År Risikoprofil
Meget lav
Risikoprofil 
Lav
Risikoprofil
Middel

Risikoprofil
Høj

2006 2,2% 0,6% 4,6% 7,4%
2007 3,2% 1,0% 0,9% 1,2%
2008 4,2% 5,9% -16,1% -27,0%
2009 6,1% 3,8% 18,4% 24,2%
2010 3,5% 6,5% 8,7% 13,8%
2011 5,0% 11,8% 2,0% -1,7%
2012 4,0% 7,1% 7,9% 8,8%
2013 1,9% 0,1% 4,7% 8,8%
2014 2,2% 8,3% 9,6% 11,9%
2015 0,3% 0,3% 3,6% 6,9%
2016 2,6% 5,3% 5,6% 6,0%
2017 2,3% 5,8% 6,1% 7,6%
2018 0,4% 0,9% -2,7% -5,9%
2019 0,22% 2,68% 10,78% 17,37%
2020 -0,71% 1,26% 3,32% 5,61%
2021 1,25% -2,62% 5,69% 13,10%
2022 -6,32% -14,47% -12,80% -13,05%

Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi, således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt.

Kom godt videre

Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Investering i obligationer

Du har mulighed for at investere i obligationer og andre former for gældsinstrumenter, som er udstedt af Nykredit.

Individuel Investeringsaftale

Med Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale. Vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.