BørneInvest

Skab en større opsparing til dit barn eller barnebarn med BørneInvest - en professionel investering af børneopsparing i værdipapirer.

I BørneInvest investerer Nykredit børneopsparingen i værdipapirer ud fra den risiko, du som indskyder vil acceptere at løbe. Du skal derfor sammen med en rådgiver fra Nykredit tage stilling til, om du vil have opsparingen placeret ved meget lav, lav, middel eller høj profil.

Dit valg af investeringsprofil skal være en afvejning af, hvor store udsving i opsparingens værdi du kan leve med, når aktie- og obligationskurser går op og ned. Midlerne på børneopsparingen bliver herefter investeret som vist i skemaet herunder.

OBS: Nykredit anbefaler ikke investering i BørneInvest, hvis der er mindre end tre år til udbetaling på grund af forventet afkast efter omkostninger.

Meget lav profil Vi anbefaler p.t., at der placeres kontant
Lav profil Vi anbefaler p.t., at der placeres kontant
Middel profil Nykredit Invest Balance Defensiv
Høj profil Nykredit Invest Balance Moderat

RISIKOMÆRKNING

Bemærk, at alle de underliggende afdelinger er risikomærkede.

Læs mere om risikomærkning her.

BørneInvest har realiseret nedenstående årlige afkast

År Risikoprofil
Meget lav
Risikoprofil 
Lav
Risikoprofil
Middel

Risikoprofil
Høj

2006 2,2% 0,6% 4,6% 7,4%
2007 3,2% 1,0% 0,9% 1,2%
2008 4,2% 5,9% -16,1% -27,0%
2009 6,1% 3,8% 18,4% 24,2%
2010 3,5% 6,5% 8,7% 13,8%
2011 5,0% 11,8% 2,0% -1,7%
2012 4,0% 7,1% 7,9% 8,8%
2013 1,9% 0,1% 4,7% 8,8%
2014 2,2% 8,3% 9,6% 11,9%
2015 0,3% 0,3% 3,6% 6,9%
2016 2,6% 5,3% 5,6% 6,0%
2017 2,3% 5,8% 6,1% 7,6%
2018 0,4% 0,9% -2,7% -5,9%
2019 0,22 2,68 10,78 17,37

Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi, således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt.

Kom godt videre

Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Investering i obligationer

Du har mulighed for at investere i obligationer og andre former for gældsinstrumenter, som er udstedt af Nykredit.

Individuel Investeringsaftale

Med Nykredit Individuel Investeringsaftale får du en skræddersyet og fleksibel rådgivningsaftale. Vi hjælper dig med at sammensætte din portefølje, så den passer til dine behov.