Få mere ud af dit barns børneopsparing

Far og børn i træhus

Knap 55.000 kroner. Så stort et beløb kan dit barn have tjent ekstra, når han eller hun bliver 21 år, hvis du vælger at investere børneopsparingen i stedet for at lade pengene stå kontant. Nykredits privatøkonom, Jeanette Kølbek, guider på vej.

Mange forældre eller bedsteforældre opretter en børneopsparing for at give deres børn eller børnebørn en håndsrækning, når voksenlivet sætter ind. Og selv om opsparingen uden tvivl vil være en kærkommen hjælp, så kunne børnene i mange tilfælde have fået langt flere penge med i rygsækken. Det fortæller Jeanette Kølbek, der er privatøkonom og ekspert inden for formue- og investeringsområdet i Nykredit.

”Mange tænker, at børneopsparingen blot er en konto, der skal stå og vokse lige så stille over tid, og mange er slet ikke opmærksomme på, at man har lov til at investere børneopsparingen i både aktier og obligationer. Det giver mulighed for at skabe nogle helt andre beløb over tid, og til forskel fra alle andre opsparingsformer, så er det løbende afkast og gevinster på børneopsparingen 100 pct. skattefri.”

En analyse blandt Nykredits kunder viser, at kun 44 pct. har valgt at investere børneopsparingen. Og det er en skam, lyder det fra Jeanette Kølbek.

Det er altid godt at have overvejet risikoen ved at investere, men det særlige ved børneopsparingen er, at det som oftest er en investering, der løber over en lang årrække, hvilket nedsætter sårbarheden over for de udsving, der kommer undervejs, når man investerer.

Jeanette Kølbek, formueekspert i Nykredit.

”At så mange vælger at have opsparingen stående kontant hænger sandsynligvis sammen med, at forældrene ønsker at beskytte børnenes penge, så opsparingen er intakt, når pengene frigives. Det er altid godt at have overvejet risikoen ved at investere, men det særlige ved børneopsparingen er, at det som oftest er en investering, der løber over en lang årrække, hvilket nedsætter sårbarheden over for de udsving, der kommer undervejs, når man investerer.”

Opsparingen taber værdi, hvis den bare står

På grund af de attraktive vilkår må man maksimalt indbetale 6.000 kr. årligt og i alt 72.000 kr. pr. børneopsparing, der kan bindes indtil barnet er fx 14, 18 eller 21 år. Pengene kan stå kontant til en rente, der aktuelt er 0,75 pct., men kan altså også investeres. Nykredit har regnet på, hvor stor forskel det kan gøre for børnenes opsparing, om pengene er investeret, eller de står kontant på en konto.

”Tager vi udgangspunkt i, at man begynder opsparingen, når barnet bliver født, og man indsætter 6.000 kr. årligt, så når man beløbsgrænsen på 72.000 kr. efter 12 år. Herefter kan den samlede investering stå, indtil barnet fylder fx 21 år,” siger Jeanette Kølbek.

Vælger man den fremgangsmåde, og investerer man i 50% aktier og 50% obligationer, hvilket er en risiko, der matcher mange, vil pengene forventeligt vokse til ca. 134.000 kr. efter 21 år.*

Til sammenligning vil der stå ca. 80.000 kr. hvis pengene står kontant til 0,75%. Og fratrækker man inflationen, vil barnets opsparing rent faktisk tabe værdi, idet inflationen forventes at være højere end de renter, som man pt. får, lyder det fra Jeanette Kølbek.

Kan starte en konto frem til barnet er 14 år

Er man endnu ikke kommet i gang med at sætte penge ind på en børneopsparing, er det ikke for sent. Man kan oprette en konto helt frem til det år, hvor barnet fylder 14 år, og man kan selv vælge indbetalingsbeløbet, så længe det er maksimum 6.000 kr. om året og 72.000 kr. i alt.

Det viser, at man selv med en indbetaling på 500 kr. om måneden kan opnå ganske flotte skattefri beløb til børnenes start på voksenlivet, hvis man vælger at investere pengene i værdipapirer.

Jeanette Kølbek, formueekspert i Nykredit.

Starter man fx en opsparing, når barnet fylder 6 år og sætter 6.000 kr. ind om året, når du maksimumbeløbet, når barnet bliver 18 år. Er pengene investeret – i dette eksempel til en lidt højere risiko end før, med fx 60% aktier og 40 % obligationer - vil opsparingen forventeligt blive til ca. 110.500 kr. ved en binding frem til 21 år. Ca. 36.000 kr. mere, end hvis pengene stod kontant til 0,25%.*

”Det viser, at man selv med en indbetaling på 500 kr. om måneden kan opnå ganske flotte skattefri beløb til børnenes start på voksenlivet, hvis man vælger at investere pengene i værdipapirer,” siger Jeanette Kølbek, der fremhæver den fordel, at pengene fortsat står investeret når børneopsparingen frigives, idet de færreste børn har behov for at hæve alle pengene kontant på én gang.

Fire tips til at få mest ud af børneopsparingen

  • Start tidligt: På den måde kan pengene stå investeret så længe som muligt, og du kan få maksimal gavn af den vigtige renters rente effekt.
  • Indsæt de maksimale beløb: Det siger næsten sig selv. Jo flere penge du investerer, desto større gevinst. Udnyt derfor hvis muligt det årlige max beløb på 6.000 kr., så der hurtigst muligt fyldes op til 72.000 kr., som er loftet på børneopsparingen.
  • Investér pengene: På den måde har du mulighed for at skabe et langt større afkast, mens pengene ligefrem taber værdi, når de står kontant. Samtidig er det den eneste investeringsform i Danmark, hvor du ikke skal betale skat af dit afkast.
  • Sæt bindingsperioden til 21 år: Renters rente effekten udnyttes optimalt, jo flere år pengene skaber et afkast, og skattefriheden løber i hele bindingsperioden. Udnyt derfor gerne, at pengene kan stå bundet til barnets 21. år, og så tilføjer formueeksperten, at mange unge også er mere fornuftige med penge som 21-årige end som 18-årige.

Vil du gerne i gang med at investere børneopsparingen og have professionel hjælp til det? Så er BørneInvest måske noget for dig. Læs mere om muligheden her.

* Der er her taget udgangspunkt i Rådet for afkastforventningers samfundsforudsætninger for 2. halvår 2022 ift. forventet afkast efter omkostninger på hhv. globale aktier (udviklede markeder) samt obligationer (50% stat/real og 50% Investment Grade – obligationer med høj kreditkvalitet). Der tages højde for nedtrapning af afkastforventninger, når børneopsparingen nærmere sig udbetalingstidspunktet. Der er ikke taget højde for inflation hverken på kontanter eller investeringen.

Jeanette Kølbek

Jeanette Kølbek

Formueekspert

Jeanette er ekspert i privatøkonomi og forbrugertrends inden for opsparing, pension og investering. Hun navigerer danskerne sikkert gennem det privatøkonomiske landskab, så de ved at optimere deres formue kan opnå finansiel tryghed gennem hele livet.

Relaterede Artikler

Privatøkonomi | 2 min

Kundetilfredsheden stiger igen blandt Nykredits privatkunder

Kundetilfredsheden blandt Nykredits privatkunder er steget en smule siden sidste år, og Nykredits kunder er fortsat blandt de mest tilfredse i branchen. Det viser ny måling fra EPSI Rating, der tager temperaturen på kundetilfredsheden i banksektoren.
Privatøkonomi | 3 min

Nykredit lukker for nye lån til fossile brændsler

Nykredit er klar med en ny Politik for fossile brændsler. Den indebærer et stop for nye lån til aktiviteter, der bidrager til produktion af fossile brændsler. Vi frasælger samtidig mere end 60 olie, gas- og kulselskaber og ekskluderer i alt 483 selskaber fra vores investeringsunivers
Privatøkonomi | 4 min

Nykredit gør det endnu mere attraktivt at spare op: Alle privatkunder får mindst 1% i rente på indlån

Det skal være attraktivt at være kunde i Nykredit Bank. Derfor skruer Nykredit Bank nu ekstra op for renten på en række indlåns- og opsparingskonti. Dermed kan alle kunder få en rente på minimum 1%. Det sker ovenpå gårsdagens renteforhøjelse fra Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken.