Omlægning eller nyt lån?

Som boligejer har du flere muligheder for at omlægge dit lån. Har du et variabelt forrentet lån, er det en fordel at gøre i forbindelse med en rentetilpasning eller en refinansiering. Har du et fastforrentet lån, er det mest fordelagtigt at omlægge det op til en opsigelsesperiode - som der typisk er hvert kvartal.

Rentetilpasning og refinansiering af dit lån

Har du et Tilpasningslån, F-kort-lån eller RenteMax-lån skal dit lån med jævne mellemrum refinansieres, da obligationerne løber i kortere tid end lånet. Ved en refinansiering sælger vi nye obligationer for at kunne blive ved med at låne dig pengene.

Ønsker du at ændre på dit lån, er det typisk billigst for dig at gøre det i forbindelse med refinansieringen, da du her har mulighed for at indfri dit lån til kurs 100. Det kan du ikke være sikker på, hvis du vælger at lægge dit lån om på et andet tidspunkt.  

Regn på omlægning af lån

Få en vejledende beregning på, hvad en omlægning af dit realkredit lån betyder - også selvom du ikke er kunde i Nykredit. Du får forslag på forskellige lånetyper, så kan du se, hvad der passer bedst til din økonomi.

Beregn omlægning af lån

Er du allerede kunde?

Er du allerede kunde i Nykredit, kan du regne på, hvad rentetilpasningen eller en omlægning til fx fast rente betyder for dit lån. Log på MitNykredit og vælg "Bolig". Klik herefter på "Rentetilpasning" eller "Omlæg dit lån".

Log på MitNykredit og beregn

Refinansiering afhænger af låntype

I skemaet nedenfor kan du se, hvor ofte dit lån skal refinansieres og hvad det betyder for dig – det er nemlig forskelligt afhængigt af, hvilken type lån du har. Refinansieringen sker helt automatisk, og du skal derfor ikke foretage dig noget, medmindre du ønsker at ændre på dit lån.

 Tilpasningslån F1-F10F-kort RenteMax
Du skal refinansiere dit lån

Hvert 1-10. år

(Hvert år for F1, hvert tredje år for F3, hvert femte år for F5 osv.)

Hvert 1-10. år

(Skal du refinansiere 1. juli 2018, får du en ny obligation, der udløber 1. juli 2022)

Typisk hvert 5. og 10. år
Det betyder refinansieringen for dig Dit lån får ny rente for en aftalt periode på 1-10 år Dit lån får nyt rentetillæg Dit lån får nyt rentetillæg og nyt renteloft
Du får ny rente på dit lån

Hvert 1-10. år

Afhænger af, hvad der er aftalt

Hvert halve år

Pr. 1. januar og 1. juli

Hvert halve år

Pr. 1. januar og 1. juli

Omlægge dit lån

Når du køber en bolig, optager du typisk et realkreditlån, der løber over 30 år, men i den periode kan livet nå at ændre sig meget. Derfor er det godt at overveje, om det er bedre for dig at lægge dit lån om. Omlægger du dit lån, kan du måske opnå en lavere månedlig ydelse, nedbringe din restgæld eller forlænge løbetiden på dine lån.

Ved omlægning af et lån bytter du så at sige et eller flere eksisterende lån ud med et nyt lån til en anden rente. Det vil sige, at du betaler det gamle lån ud med de penge, du får ved at optage det nye lån.

Hvornår er omlægning fordelagtig?

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at lægge dit lån om. Dit valg afhænger blandt andet af obligationskurserne og renteniveauet:

  • Ønsker du at omlægge dit lån til en lavere rente, er det kursen på det nye lån, der bestemmer, hvor meget du kan spare. Jo højere kurs, jo større besparelse.
  • Ønsker du at omlægge dit lån til en højere rente, er det forskellen mellem kursen på det nye lån og kursen på dit nuværende lån, der bestemmer besparelsen. Jo større kursforskel, jo mere kan du skære af din restgæld.

Vi hjælper dig gerne, hvis du ønsker at lægge dit lån om, så kontakt os endelig, så vi sammen kan finde en god løsning.

Jeg vil gerne høre mere om mine muligheder