Vi er Nykredit

Vil du vide mere om, hvem vi er, og hvad vi står for? Her kan du læse om vores unikke foreningsejerskab, vores samfundsansvar og vores arbejde med at skabe et grønnere Danmark.

Background image

En historie om fællesskab

Nykredit er ikke som de andre. Men hvad er vi så? Vi har rødder helt tilbage til 1851, hvor realkreditten begyndte at tage form, og den historie er vi stolte af. Koncernchef Michael Rasmussen sætter ord og billeder på Nykredits DNA i den film, du kan se her.

Foreningsejerskab betaler sig

Nykredit er ejet af en forening af kunder, nemlig Forenet Kredit. Foreningen er hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit, og arbejder for at sikre en både økonomisk og socialt bæredygtig realkredit i hele Danmark.

I Nykredit kan vi, grundet vores foreningsjereskab, tilbyde særlige fordele, hvis man samler sin økonomi hos os. Vi kalder det ForeningsFordele, og det er fx rabatter på udvalgte gebyrer på lån og investeringer.

Vores seks løfter

I Nykredit er vi stolte af vores historie. Og vi er bevidste om, at verden omkring os forandrer sig dramatisk i disse år. Globalisering af økonomien, internationalisering af reguleringen og digitaliseringen af samfundet giver helt nye udfordringer og muligheder.

Alt det stiller krav til os. Til vores forudseenhed og omstillingsevne. I en foranderlig tid kan vi ikke love, at alting bliver ved med at være som i går. Men vi kan love, at vi holder fast i vores værdier, når vi bevæger os fremad som foreningskontrolleret virksomhed og stræber efter at dele vores fremgang med kunderne. Derfor giver vi seks løfter.

De seks løfter

 • Ejerløfte

  Vi vil arbejde for at sikre en veldrevet og velkapitaliseret virksomhed, der tænker og handler langsigtet. Vi vil skabe et markedskonformt udbytte til gavn for vores danske ejere.

 • Investorløfte

  Vi vil som en af Europas største obligationsudstedere levere en stabil og sikker investeringsmulighed for obligationsinvestorer i ind- og udland.

 • Kundeløfte

  Vi vil give vores kunder finansiel tryghed gennem god rådgivning og gode produkter, der passer til netop deres behov, og vi vil dele vores fremgang med vores kunder.

 • Medarbejderløfte

  Vi vil prioritere udvikling og muligheder for de medarbejdere, der vil og kan. Vi vil kendes for en tillidsfuld kultur præget af kundeorientering, holdånd og handlekraft.

 • Partnerløfte

  Vi vil sammen med vores partnere gøre en forskel for kunderne gennem attraktive produkter og effektive løsninger. Vi vil tænke “fælles først” og aktivt bidrage til at udvikle og udbygge samarbejdet, så vi og vores partnere bliver stærkere sammen.

 • Samfundsløfte

  Vi vil være til stede i hele Danmark og bidrage til udvikling i by og på land. I gode og dårlige tider. Vi vil også gøre, hvad vi kan, for at skabe et grønnere Danmark for vores børn og de kommende generationer.

Diversitet og inklusion i Nykredit

Som en foreningsejet arbejdsplads er vi ambitiøse om at sikre diversitet og inklusion på alle områder – køn, alder, baggrund, kompetencer osv. Det er vi, fordi vi ønsker at være et spejl af de kunder og det samfund, vi er sat i verden for at tage vare på.

For at sikre en mere ligelig kønsbalance har vi stillet skarpt på en række områder, såsom konkrete mål for ligelig kønsfordeling på vores lederhold, så vi senest i 2030 vil være 45% kvindelige ledere og 55% mandlige ledere.

Derudover har vi indført tiltag som ligestillet barsel, nye rekrutteringsprocesser, der sikrer diversitet samt målrettet talentudvikling.

Et grønnere Danmark

Uffe et grønnere Danmark

Som landets største långiver har vi et særligt ansvar for at drive forretning til gavn for kunderne og samfundet. Samfundsansvar er en central del af Nykredits strategi, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at skabe et grønnere Danmark for vores børn og de kommende generationer.

Læs mere om samfundsansvar: Samfundsansvar (nykredit.com)

Men hvad gør vi selv i Nykredit for at nedbringe vores klimaaftryk? Det kan du læse mere om her: Et grønnere Nykredit (nykredit.com)

Vil du bidrage til et grønnere Danmark? Vi har besluttet, at det skal være nemmere at være grøn end ligeglad. Derfor tilbyder vi billige lån og løsninger, hvis du vil gøre din bolig, din bil, din renovering, dine investeringer og din virksomhed grønnere.


Bliv en del af Nykredit

Vil du være en del af holdet i Danmarks eneste foreningsejede finansielle virksomhed?

Besøg vores karriereunivers på Nykredit.com, hvor du finder bl.a. finder ledige stillinger, medarbejderhistorier og hvorfor Nykredit er et fantastisk sted at arbejde.