PensionsInvest

PensionsInvest er et fleksibelt pensionsprodukt fra Nykredit, som giver dig professionel pleje af din pensionsopsparing.

Investeringen af din pensionsordning tilpasser vi til din investeringsprofil og alder. Sammen med en af vores rådgivere tager du stilling til, om du vil have din opsparing placeret i profil lav, middel, høj eller høj plus. Derfor får du en ordning, der netop passer til dig, uden at du skal foretage mange valg. Herefter tilpasser vi automatisk ordningen alt efter, hvor du befinder dig i dit liv. Vi holder dig naturligvis informeret hele vejen, så du altid har overblik.

Optimér afkastet på din opsparing

Afkast er særligt vigtigt i forbindelse med langsigtet opsparing. Når kontantrenten, som nu, er nul, er det vigtigt at overveje en placering i værdiparpirer for på lang sigt at opnå en forrentning af sin pensionsopsparing. Blot nogle få procent i afkast om året kan fordoble din pensionsopsparing på sigt.

Med vores unikke investeringsmetode i PensionsInvest kan du forvente et større afkast.

OBS: Nykredit anbefaler, at du kun investerer i Nykredit PensionsInvest, hvis der er mere end 3 år til opsparingen skal udbetales samt, at saldoen er minimum 10.000 kroner eller, at der løbende indbetales svarende til 500 kroner om måneden.

Her kan du se gebyrer og kurtager for Nykredit PensionsInvest på ratepension, kapitalpension og aldersopsparing.

Du kan også beregne omkostninger for Nykredit PensionsInvest her.

 

Årligt plejegebyr*   Priser fra 1. juli 2017
  Tidshorisont over 5 år Tidshorisont under 5 år
Beløb mellem 0-500.000 kr. 0,30% 0,15%
Beløb over 500.000 kr. 0,20% 0,10%

 

Kurtage-priser** Balance Defensiv, Moderat og Offensiv Obligationer
Handler pr. nota 0,00% 0,00%


* Der betales herudover et fast årligt gebyr på 250 kr. Kontogebyret er ikke momspligtigt.

** Kurtagefriheden gælder alene for handler med værdipapirer, der indgår i formueforvaltningen. Realisation af værdipapirer i forbindelse med etablering af denne aftale afregnes til de kurtagesatser, der er gældende i internetbanken.

 

Livslang Pension

Årligt plejegebyr   Priser fra 1. januar 2018
  Tidshorisont over 5 år Tidshorisont under 5 år
0-500.000 kr. 0,24% 0,12%
Over 500.000 kr.  0,16% 0,08%
Emne Konto- og indbetalingsgebyr
Kontogebyr 612 kr.
Indbetalingsgebyr

2% af de første 100.000 kr.
1% af de næste 400.000 kr.
0% af resten

I tabellen herunder kan du se, hvor meget Nykredit PensionsInvest har givet i bruttoafkast siden 1. januar 2003.

År Risikoprofil Lav Risikoprofil Middel Risikoprofil Høj Risikoprofil Høj Plus
2003 7,40%  8,00%  8,50% 
2004 8,80%  9,20%  9,60% 
2005  14,50%  18,80%  23,10% 
2006  4,60%  6,00%  7,40% 
2007 0,90%  1,10%  1,20% 

2008 -16,10% -21,60% -27,00%

2009 18,40% 21,30% 24,20%

2010 8,70% 11,20% 13,80%

2011 1,90% 0,10% -1,70%

2012 7,8% 8,3% 8,8%

2013 4,7% 7,7% 10,7%

14,0%

2014 9,6% 10,7% 11,9%

12,8%

2015 3,6% 5,3% 6,9%

8,6%

2016 5,6% 5,8% 6,0%

5,9%

2017 6,3% 7,0% 7,8%

8,6%

2018 -2,4% -4,0% -5,6%

-8,0%

2019  11,1% 14,4% 17,7%

22,5%

2020 -1,5% -2,6% -3,8%

-5,4%

*Opdateret den 11. marts 2020.

Figuren viser realiserede afkast for de fire risikoprofiler ved en horisont på mere end 10 år.

Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. 

Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt. Afkast for Nykredit PensionsInvest er baseret på data fra Fundcollect og IFR. Afkast siden start er gældende for perioden 31. december 2003 til ultimo hvert år. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidigt afkast, og at gebyrer, provisioner og andre omkostninger kan påvirke afkastet i nedadgående retning.

Kom godt videre

Seks råd til en god pensionsopsparing

Hvornår håber du at kunne trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, og hvad er dine drømme? Få 6 gode råde til, hvad du bør få styr på, hvis du vil have økonomisk frihed som pensionist.

Hvad er en investeringsforening?

Hovedtanken bag Nykredit Invest - og investeringsforeninger generelt er, at flere investorer samler deres midler i en forening. Det giver en række fordele for dig som investor.

Få overblik med PensionsInfo

På PensionsInfo får du et samlet overblik over dine pensionsordninger - både private og offentlige ordninger.