Priser og vilkår for investeringsprodukter

Her kan du se priser og vilkår på alle vores investeringsprodukter.

Priser - Investering

Omkostninger ved værdipapirhandel

Her kan du se en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.

Valutakurser - noteringskurser

Her finder du en oversigt over Nykredits noteringskurserne for køb og salg af valuta.

Omkostninger for PensionsInvest

Her kan du beregne omkostninger ved at placere din opsparing i Nykredit PensionsInvest.

Vilkår og fakta - investering og opsparing

Vilkår og informationer - basis- og depotaftale

Her kan du se Nykredits vilkår og informationer for handel med værdipapirer, der blandt andet er relevante for din basis- og/eller depotaftale.

Provisioner

Her kan du se en oversigt over provisioner til og fra Nykredit.

Væsentligste samhandelsparter

Her finder du en oversigt over Nykredits væsentligste samhandelsparter på investeringsområdet.

Oversigt over ikke EU markeder

Her finder du en oversigt over de EU/EØS markeder, som du i skattebegunstigede opsparingsformer kan handle aktier og obligationer mv. på.

Faktaark - investering

Hent information om investering i vores faktaark - herunder afkast, risiko og skat.

Rentesatser - opsparing

Her kan du se de aktuelle rentesatser for vores opsparingsprodukter.

Se vores investeringsservices

Se, hvilke services du har adgang til, når du investerer i investeringsfonde.