Priser og vilkår for investeringsprodukter

Her kan du se priser og vilkår på alle vores investeringsprodukter.

Priser - Investering

Omkostninger ved værdipapirhandel

Her kan du se en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.
Se omkostninger

Gebyrer for depot i Nykredit

Her kan du se en oversigt over gebyrer for depot i Nykredit.
Se oversigt

Formidlingsprovision

Se formidlingsprovision ved investering via Investeringsforeninger.

Se formidlingsprovisioner

Investeringsservices

Her kan du se hvilke services, du har adgang til.
Se services

Omkostninger i Nykredit Invest

Her kan du se, hvilke omkostninger der er, når du investerer i Nykredit Invest.
Se omkostninger

Valutakurser - noteringskurser

Her finder du en oversigt over Nykredits noteringskurserne for køb og salg af valuta.
Se valutakurser

Kurs- og børsinformation

Her kan du følge de aktuelle kurs- og børsinfomationer.
Se kurs- og børsinfo

Omkostninger for PensionsInvest

Her kan du beregne omkostninger ved at placere din opsparing i Nykredit PensionsInvest.
Beregn her

Bæredygtige finansielle ydelser

Her kan du læse om, hvordan Nykredit bidrager til en bæredygtig udvikling i samfundet.
Læs mere

Vilkår og fakta - investering og opsparing

Vilkår og informationer - basis- og depotaftale

Her kan du se Nykredits vilkår og informationer for handel med værdipapirer, der blandt andet er relevante for din basis- og/eller depotaftale.
Læs mere

Provisioner

Her kan du se en oversigt over provisioner til og fra Nykredit.
Se provisioner

Væsentligste samhandelsparter

Her finder du en oversigt over Nykredits væsentligste samhandelsparter på investeringsområdet.
Se oversigt

Faktaark - investering

Hent information om investering i vores faktaark - herunder afkast, risiko og skat.
Se fakta

Alm. forretningsbetingelser for privatkunder

Her finder du Nykredits gældende forretningsbetingelser for privatkunder
Læs mere

Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder

Her finder du Nykredits gældende forretningsbetingelser for erhvervskunder
Læs mere

Rentesatser - opsparing

Her kan du se de aktuelle rentesatser for vores opsparingsprodukter.
Se aktuelle satser