Investeringsservices

Her kan du se hvilke services du har adgang til, når du investerer i investeringsfonde.

 

Vores investeringer

Når du investerer i investeringsfonde, betyder det kort fortalt, at du går sammen med andre investorer for at øge værdien af jeres investerede midler.

Når vi investerer dine penge, gør vi det derfor med en ambition om at skabe maksimal værdi for dig.

Men lige så vigtigt er det for os, at de investeringer, vi laver på vores kunders vegne, også skaber værdi for det samfund, vi alle er en del af. Som foreningsejet finansiel virksomhed ligger det i Nykredits DNA at tænke samfundsansvarligt og bæredygtigt, når vi investerer. Det er vores klare overbevisning, at bæredygtighed går hånd i hånd med et godt, langsigtet afkast, og bæredygtighed er derfor dybt integreret i måden, vi investerer på.

Vores rådgivning

De investeringer, vi laver, sker i en lang række fonde i investeringsforeningen Nykredit Invest. Og når du investerer i Nykredit Invest, får du både adgang til et bredt udvalg af fonde og rådgivning via din personlige investeringsspecialist i Nykredit.

Formidlingsprovision
En af dine omkostninger ved at investere i en investeringsfond er den såkaldte formidlingsprovision. Den dækker omkostningerne til den service, du som investor får stillet til rådighed, bl.a. udvalget af fonde og rådgivning.

I Nykredit har vi fem trin, der hver indeholder forskellige niveauer af services. Det er størrelsen af den samlede formidlingsprovision, du betaler, der bestemmer, hvilket trin du er på.

Størrelsen af din formidlingsprovision afgøres af, hvor meget du investerer for. Det skyldes primært, at mængden og kompleksiteten af den rådgivning, du har brug for og får stillet til rådighed, stiger i takt med din investerede formue. Du kan dog aldrig betale mere i formidlingsprovision end i alt 100.000 kr. om året.

I netbanken kan du altid holde dig opdateret på, hvilke services du har adgang til. Du finder oversigten i dit investeringsoverblik i netbanken. Dit servicetrin fremgår også af dit årlige omkostningsoverblik, som du får tilsendt hvert år i marts måned.

Vi beregner din forventede årlige formidlingsprovision hver måned og tildeler dig på den baggrund dit servicetrin. Hvis dine investeringer ændrer sig, så du fremover indplaceres på et andet servicetrin, sker det først efter tre måneder.

Vores fem servicetrin

I tabellen herunder fremgår det, hvilke services du har adgang til på de fem servicetrin.

Prisen for den rådgivning, du har til rådighed, udgør i alle fem servicetrin en stor del af din formidlingsprovision.

Den løbende rådgivning er også den eneste service, der stiger i pris i takt med, at din investerede formue og dit servicetrin stiger. Alle øvrige services koster et fast beløb, uanset hvilket trin du befinder dig på.

Servicetrin Rådgivning ved behov Løbende egnethedsvurdering Investerings-univers ETF-univers Løbende rådgivning Markedsoverblik Årlig portefølje- gennemgang Fire årlige portefølje- gennemgang
1 - 6.000 kr. X X X X        
6.001 - 12.000 kr.     X X X X    
12.001 - 25.000 kr.     X X X X    
25.001 - 50.000 kr.     X X X X X  
50.001 - 100.000 kr.     X X X X   X

 

Beskrivelse af de enkelte services

Rådgivning ved behov

Du kan kontakte din rådgiver og få investeringsrådgivning, hver gang du har behov for det. Rådgiveren gennemgår dine nuværende investeringer sammen med dig og anbefaler evt. justeringer på baggrund af Nykredits modelporteføljer, som er sammensat af nøje udvalgte fonde fra Nykredit Invest og Sparinvest.

Løbende rådgivning

De fleste oplever et behov for tættere og løbende sparring omkring investeringerne, efterhånden som det investerede beløb stiger. Mængden og kompleksiteten af den rådgivning, du får stillet til rådighed, stiger derfor i takt med din investerede formue, og du får kontakt til rådgivere med stigende kompetencer og en stigende kontaktfrekvens, efterhånden som du stiger i trin.

Investeringsfondsunivers

I netbanken har du adgang til et bredt udvalg af investeringsfonde. Du finder både Nykredit Invest- og
SparInvest-fonde samt fonde fra mange andre udbydere, vi ikke ellers har tætte relationer til. Det sikrer dig tilstrækkeligt med investeringsmuligheder at vælge imellem. Du finder fondene på kurslisterne i netbanken, hvor du også kan fremsøge konkrete fonde ud fra navnet på fonden.

ETF-univers

I netbanken har du adgang til et bredt udvalg af prisbillige, passivt forvaltede ETF-fonde.

Årlig opdatering af egnethedsvurdering

Måske har du ikke behov for løbende at gennemgå dine investeringer, men vil gerne have adgang til selv at opdatere din egnethedsvurdering i netbanken én gang om året. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din rådgiver.

Markedsoverblik

Her har du mulighed for at følge med i de seneste nyheder og holde dig opdateret om aktiemarkederne i det meste af verden direkte fra din netbank.

Årlig porteføljegennemgang

På dette servicetrin får du gennemgået dine investeringer én gang om året. Vi kontakter dig, når det er tid til den årlige gennemgang, og sammen evaluerer vi investeringsresultaterne for den seneste periode. Du får samtidig en opdatering på markederne og makrobilledet samt vores anbefaling til den overordnede investeringssammensætning ud fra din investeringsprofil – bl.a. forslag til evt. justeringer og omlægninger af porteføljen. Anbefalinger og forslag tager udgangspunkt i vores aktuelle forventninger til de finansielle markeder og de evt. udsving, der har været i din portefølje siden sidste år.  

Fire årlige porteføljegennemgange

Hvis din investeringsportefølje når dette servicetrin, får du i alt 4 årlige gennemgange af dine investeringer, hvor vi hver gang evaluerer investeringsresultaterne for den seneste periode lige så grundigt som ved den årlige porteføljegennemgang.  

Kom godt videre

Oversigt over provisioner

Information om provisioner til og fra Nykredit

Værdipapirhandel online

I Nykredits netbank, MitNykredit, er det nemt, billigt og overskueligt at handle værdipapirer.

Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.