Investeringsservices

Kvinde ser på computer

Her kan du se hvilke services du har adgang til, når du investerer i provisionsbetalende investeringsfonde.

 

Vores investeringer

Når du investerer i investeringsfonde, betyder det kort fortalt, at du går sammen med andre investorer for at øge værdien af jeres investerede midler.

Når vi investerer dine penge, gør vi det derfor med en ambition om at skabe maksimal værdi for dig.

Men lige så vigtigt er det for os, at de investeringer, vi laver på vores kunders vegne, også skaber værdi for det samfund, vi alle er en del af. Som foreningsejet finansiel virksomhed ligger det i Nykredits DNA at tænke samfundsansvarligt og bæredygtigt, når vi investerer. Det er vores klare overbevisning, at bæredygtighed går hånd i hånd med et godt, langsigtet afkast, og bæredygtighed er derfor dybt integreret i måden, vi tilgår investering og rådgivning på.

Vores rådgivning

De investeringer, vi rådgiver om, er typisk forskellige investeringsfonde eksempelvis investeringsforeningerne Nykredit Invest og Spar Invest. Og når du investerer via Nykredit, får du både adgang til et bredt udvalg af investeringsfonde og rådgivning via din personlige rådgiver eller investeringsspecialist i Nykredit.

Formidlingsprovision
En af dine indirekte omkostninger ved at investere i en investeringsfond er typisk den såkaldte formidlingsprovision. Den dækker omkostningerne til den service, du som investor i disse investeringsfonde får stillet til rådighed.

I Nykredit har vi tre servicetrin, der hver indeholder forskellige niveauer af services. Det er størrelsen af den samlede formidlingsprovision, du via dine investeringer i privisionsbetalende investeringsfonde betaler, der bestemmer, hvilket servicetrin du er på.

Størrelsen af din formidlingsprovision - og dermed også hvilket servicetrin, du indplaceres på - afhænger af, hvor meget og i hvilke investeringsfonde du investerer. Det betyder også, at mængden og kompleksiteten af den rådgivning, du har brug for og får stillet til rådighed, stiger i takt hermed. Du kan dog aldrig betale mere i formidlingsprovision end i alt 40.000 kr. om året.

I netbanken kan du altid holde dig opdateret om, hvilke services du har adgang til. Du finder oversigten i dit investeringsoverblik i netbanken. Dit servicetrin fremgår også af dit årlige omkostningsoverblik, som du får tilsendt hvert år i marts måned.

Vi beregner din forventede årlige formidlingsprovision hver måned og tildeler dig på den baggrund dit servicetrin. Hvis dine investeringer ændrer sig, så du fremover indplaceres på et andet servicetrin, sker det først efter tre måneder.

Vores tre servicetrin

I tabellen herunder fremgår det, hvilke services du har adgang til på de tre servicetrin. De angivne services samt formidlingsprovisionsloftet på 40.000 kr. om året er gældende fra d. 1 januar 2024.

Rådgivningsydelsen værdi stiger i takt med, at din investerede formue i investeringsfonde og dit servicetrin stiger. Dette skyldes, at behovet for rådgivning og kompleksiteten i porteføljen ofte er tæt forbundet med størrelsen af dine investeringer, samt hvor tæt en opfølgning, der vil være behov for.

Servicetrin Betalt formidlingsprovision Rådgivning ved behov Løbende egnethedsvurdering Løbende rådgivning Løbende porteføljegennemgang
1 1 - 5.000 kr. X X    
2 5.001 - 15.000 kr.     X  
3 15.001 - 40.000 kr.     X X

 

Beskrivelse af de enkelte services

Rådgivning ved behov

Du kan kontakte din rådgiver og få investeringsrådgivning, hver gang du har behov for det. Rådgiveren gennemgår dine nuværende investeringer sammen med dig og anbefaler evt. justeringer på baggrund af Nykredits modelporteføljer, som er sammensat af nøje udvalgte investeringsfonde fra Nykredit Invest og Spar Invest.

Løbende rådgivning

De fleste oplever et behov for tættere og løbende sparring omkring investeringerne, efterhånden som det investerede beløb stiger. Mængden og kompleksiteten af den rådgivning, du får stillet til rådighed, stiger derfor i takt med din investerede formue. Du får derfor kontakt til rådgivere med stigende kompetencer, som også vil kunne rådgive om mere komplekse investeringer, ligesom kontaktfrekvensen ligeledes øges, efterhånden som du stiger i trin.

Løbende egnethedsvurdering

Måske har du ikke behov for løbende at gennemgå dine investeringer, men vil gerne have adgang til selv at opdatere din egnethedsvurdering i netbanken. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din rådgiver.

Løbende porteføljegennemgang

Hvis din investeringsportefølje når dette servicetrin, tilbydes du proaktivt løbende gennemgange af dine investeringer. Vi kontakter dig med henblik på en årlig gennemgang, og sammen evaluerer vi investeringsresultaterne for den seneste periode og du kan altid kontakte din investeringsrådgiver, hvis du i løbet af året vurderer et behov for en porteføljegennemgang.

Ved porteføljegennemgangen får du også en opdatering på markederne og makrobilledet samt vores anbefaling til den overordnede investeringssammensætning ud fra din investeringsprofil – bl.a. forslag til eventuelle justeringer og omlægninger af porteføljen. Anbefalinger og forslag tager udgangspunkt i vores aktuelle forventninger til de finansielle markeder og de eventuelle udsving, der har været i din portefølje siden sidste gennemgang.  

Kom godt videre

Oversigt over provisioner

Information om provisioner til og fra Nykredit
Inspiration | 4 min

Gavekonto – en fordelagtig opsparingsmulighed

Gavekonto er en fordelagtig opsparingsmulighed for de fleste – særligt for dem, som allerede har indbetalt maksimum på en børneopsparing. Nu kan alle kunder i Nykredit oprette en Gavekonto.
Inspiration | 4 min

Konfirmation – her er den bedste gave, du kan gi’

Konfirmation er lig med fest og gaver til den unge - ofte også pengegaver. Formueekspert Jeanette Kølbek giver gode råd om pengegaver, opsparing og investering – og et tip til den bedste gave, du kan give din konfirmand.