Oversigt over provisioner

Information om provisioner til og fra Nykredit

  • Formidlingsprovisioner fra Nykredit
  • Provisioner til Nykredit

Formidlingsprovisioner fra Nykredit

En række samarbejdspartnere modtager provision for formidling af realkreditlån til privatkunder.

Samarbejdspartnere Henvisningsprovision Salgsprovision Andre provisioner
Nybolig 1) x x  
Estate mæglerne 2) x x  
Øvrige mæglere 2)   x  

Provisioner til Nykredit

- Nykredit Bank A/S
- Nykredit Realkredit A/S
- Privatsikring A/S

Oplysning til forbrugerne om, hvilke provisioner m.v. banken modtager, jf. bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. og bekendtgørelse om god skik, §12, stk. 2.

De faktiske provisionssatser kan du finde her

Samarbejdspartnere Henvisningsprovision Salgsprovision Øvrige provisioner
Øvrige provisioner   x x
BankInvest   x x
C WorldWide    x x
Gudme Raaschou   x x
Jyske Invest   x x
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)   x x
Maj Invest   x x
Multi Manager Invest    x x
Nykredit Invest   x x
Nykredit Invest Balance   x x
Investin   x x
Kapitalforeningen Investin Pro   x x
SEB Invest   x x
Sparinvest   x x
Sydinvest   x x
ValueInvest Danmark   x x
Core Property Management A/S   x x
Nærpension   x x
PBS (betalingsservice) x   x
AP Pension x x x

Medarbejdere i Nykredit deltager undertiden i konferencer og andre faglige arrangementer, som er betalt af bankens samarbejdspartnere. 

Nykredit modtager løbende publikationer af mindre værdi fra øvrige investeringsselskabers analyseafdelinger. Formålet med modtagelsen er almindelig orientering om generelle markedstendenser.

Nykredit Realkredit A/S

Oplysning til forbrugerne om, hvilke provisioner m.v. selskabet modtager, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 12, stk. 2.

Samarbejdspartnere Henvisningsprovision Salgsprovision Øvrige provisioner
Nybolig- og Estate-mæglerne x    
Nykredit Bank A/S x x x
Topdanmark A/S x x  
Totalkredit A/S   x x

Provisioner til Nykredit Bank

Oplysning til forbrugerne om, hvilke provisioner m.v. banken modtager, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 12, stk. 2.

Samarbejdspartnere Henvisningsprovision Salgsprovision Øvrige provisioner
Codan Forsikring A/S   x x
Privatsikring A/S   x x
TestaViva DK ApS   x