Valutaderivater

Nedenfor ses opgørelse over de forventede omkostninger forbundet med handel med valutaderivater (FX terminer, Fx swaps, FX Optioner og NDF’er) i Nykredit.

Opgørelsen over de forventede omkostninger gælder for forretninger, der i relation til MiFID II er omfattet af krav om omkostningsvisning, hvilket afhænger af en række forhold.

Først og fremmest betragtes valutahandler (FX spot og FX forwards), der har valør spot (typisk 2 dage) eller kortere ikke som finansielle instrumenter i henhold til MIFID II, og disse er derfor ikke omfattet af denne opgørelse.

Yderligere betragtes valutahandler, der betegnes som ”means of payment”  heller ikke som valutaderivater i forhold til MIFID II, og disse er heller ikke omfattet  af denne opgørelse. ”Means of payment” transaktioner forstås som forretninger, der opfylder følgende betingelser:

  • Er indgået mellem Nykredit og en kunde, der ikke anses for at være en finansiel modpart.
  • Indgås med henblik på at lette betaling for identificerbare varer, tjenesteydelser eller direkte investeringer.
  • Skal afvikles fysisk af anden grund end misligholdelse eller anden opsigelseshændelse.
  • Er ikke handlet på en reguleret markedsplads.

Præsentationen af de forventede omkostninger (ex ante omkostninger) tager udgangspunkt i konkrete eksempler for hvert produkt, og beregningerne er baseret på Nykredits standard marginaler for valutahandel, som kan findes her: Valutakurser - noteringskurser (nykredit.dk).

Omkostningseksemplerne er suppleret med tre tabeller, der viser fordelingen af omkostninger i de i MiFID II definerede omkostningskategorier.

Under ”Omkostninger for investeringsservice/tjenesteydelser” findes de omkostninger, der kan relateres direkte til den investeringsservice eller tjenesteydelse, som handles i Nykredit. For valutaderivater vises handelsomkostninger relateret til den pågældende valutahandel under ”Handelsomkostninger”.

Under kategorien ”Underliggende produktomkostninger” findes de omkostninger, der kan forekomme i forbindelse med handel med og administration af underliggende instrumenter (på nuværende tidspunkt ikke relevant i forbindelse med valutaderivater).

Omkostningsberegningerne er baserede på de i eksemplerne viste spotkurser og de viste terminstillæg/-fradrag. Da priserne i valutamarkedet ændres løbende skal omkostningsvisningen anses for at være vejledende. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne.

Seneste opdateringstidspunkt er angivet for hvert enkelt produkt.

FX terminer

Beregnet på baggrund markedspriser: 11-03-2024

Marginalen på FX terminer består af en marginal på spotkursen og en terminsmarginal. Terminsmarginal bliver beregnet som 15 % af terminstillægget/fradraget.

Eksempel: FX termin - salg af USDDKK – 3 måneder(USD 100.000)

 

Kurs

Beløb (DKK)

Spot 682,24 682.240,00
Spot marginal -1,84 -1.840,00
Samlet spot pris 680,40 680.400,00
Terminsfradrag -3,19 -3.190,00
Terminsmarginal (15% af -3,19) -0,48 -478,50
Samlet terminspris 676,19 676.731,50
Samlet marginal -2,32 -2.318,50

 

Omkostninger for investeringsservice/tjenesteydelser

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger 0,00 0,00%
Løbende omkostninger 0,00 0,00%
Handelsomkostninger 2.318,50 0,34%
Omkostninger vedrørende accessoriske tjenesteydelser 0,00 0,00%
Yderligere omkostninger 0,00 0,00%

Underliggende produktomkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger

0,00

0,00%

Løbende gebyrer

0,00

0,00%

Omkostninger vedrørende transaktioner

0,00

0,00%

Yderligere omkostninger

0,00

0,00%

Samlede omkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Samlede omkostninger 2.318,50 0,34%
Omkostningsberegningen er baseret på den i eksemplet viste spotkurs og det viste terminstillæg/-fradrag. Da priserne i valutamarkedet ændres løbende skal omkostningsvisningen anses for at være vejledende. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne.

 

FX swaps

Beregnet på baggrund markedspriser: 11-03-2024.

Ved FX swaps er det alene terminsmarginalen, der indgår i kundens marginal. Ligesom for FX terminer beregnes terminsmarginalen som 15 % af terminstillægget/fradraget.

Eksempel: FX swap - køb af USDDKK spot og salg af USDDKK forward 3 måneder (USD 100.000)

 

Kurs

Beløb (DKK)

Spot markedspris (USDDKK) 682,24 682.240,00
Terminsfradrag -3,19 -3.190,00
Terminsmarginal (15% af -3,39) -0,48 -478,50
Samlet terminsfradrag -3,19 -3.190,00
Terminspris 676,73 676.731,50
Samlet marginal -0,48 -478,50

Omkostninger for investeringsservice/tjenesteydelser

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger 0,00 0,00%
Løbende omkostninger 0,00 0,00%
Handelsomkostninger 478,50 0,07%
Omkostninger vedrørende accessoriske tjenesteydelser 0,00 0,00%
Yderligere omkostninger 0,00 0,00%

Underliggende produktomkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger

0

0,00%

Løbende gebyrer

0

0,00%

Omkostninger vedrørende transaktioner

0

0,00%

Yderligere omkostninger

0

0,00%

Samlede omkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Samlede omkostninger 478,50 0,07%
Omkostningsberegningen er baseret på den i eksemplet viste spotkurs og det viste terminstillæg/-fradrag. Da priserne i valutamarkedet ændres løbende skal omkostningsvisningen anses for at være vejledende. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne.

 

FX optioner

Beregnet på baggrund markedspriser: 11-03-2024.
Marginalen på FX optioner består af en marginal på spotkursen og en terminsmarginal. Terminsmarginal bliver beregnet som 15 % af terminstillægget/fradraget.

Eksempel: FX Option - køb af At-the-money call, USDDKK – 3 måneder (USD 100.000)

 

Kurs

Beløb (DKK)

Spot reference (USDDKK) 682,24 676.731,50
Optionspræmie 9,25 9.250,00
Strike 676,73 6.752,00
Spot marginal 1,84 1.840,00
Terminstillæg/-fradrag 3M -3,19 2.270,00
Terminsmarginal (15% af terminstillæg/-fradrag) 0,48 478,50
Samlet optionspræmie 11,57 11.568,50
Samlet marginal 2,32 2.318,50

Omkostninger for investeringsservice/tjenesteydelser

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger 0,00 0,00%
Løbende omkostninger 0,00 0,00%
Handelsomkostninger 2.318,50 0,34%
Omkostninger vedrørende accessoriske tjenesteydelser 0,00 0,00%
Yderligere omkostninger 0,00 0,00%

Underliggende produktomkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger

0,00

0,00%

Løbende gebyrer

0,00

0,00%

Omkostninger vedrørende transaktioner

0,00

0,00%

Yderligere omkostninger

0,00

0,00%

Samlede omkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Samlede omkostninger 2.318,50 0,34%
Omkostningsberegningen er baseret på den i eksemplet viste spotkurs og det viste terminstillæg/-fradrag. Da priserne i valutamarkedet ændres løbende skal omkostningsvisningen anses for at være vejledende. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne.

 

Non Deliverable Forwards (NDF)

Beregnet på baggrund markedspriser: 11-03-2024.

Marginalen på NDF'er er sammensat af en marginal på spotkursen og en terminsmarginal. Spotmarginalen bliver beregnet op til 1,5% af valutakursen. Terminsmarginalen bliver beregnet som 15% af terminstillægget/fradraget.

Eksempel: NDF - køb USDCNY - 3 måneder (USD 100.000)

 

Kurs

Beløb (CNY)

Beløb (DKK)

Spot reference (USDDKK) 682,24   682.240,00
Spot reference (CNYDKK) 95,00    
Spot markedspris 718,15 718.147,37 682.240,00
Spot marginal (1,5% af spotpris) 10,77 10.772,21 10.233,60
Samlet spot pris 728,92 728.919,58 692.473,60
Terminstillæg/-fradrag 3M 0,07 70,70 67,17
Terminsmarginal (15% af 7,10) 0,01 10,61 10,07
Samlet terminstillæg/-fradrag 0,08 81,31 6.355,00
Samlet terminspris 729,00 729.000,88 692.550,84
Samlet marginal 10,78 10.782,82 10.243,67

Omkostninger for investeringsservice/tjenesteydelser

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger 0,00 0,00%
Løbende omkostninger 0,00 0,00%
Handelsomkostninger 10.243,67 1,48%
Omkostninger vedrørende accessoriske tjenesteydelser 0,00 0,00%
Yderligere omkostninger 0,00 0,00%

Underliggende produktomkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Engangsomkostninger

0,00

0,00%

Løbende gebyrer

0,00

0,00%

Omkostninger vedrørende transaktioner

0,00

0,00%

Yderligere omkostninger

0,00

0,00%

Samlede omkostninger

 

Beløb (DKK)

Andel af handlet beløb

Samlede omkostninger 10.243,67 1,48%
Omkostningsberegningen er baseret på den i eksemplet viste spotkurs og det viste terminstillæg/-fradrag. Da priserne i valutamarkedet ændres løbende skal omkostningsvisningen anses for at være vejledende. Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Der kan derfor ikke rettes et erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne.