Valutakurser - noteringskurser

Her kan du få et overblik over de aktuelle noteringskurser

I skemaet nedenfor kan du se Nykredit Banks noteringskurser for køb og salg af valuta, som er gældende for overførsler til og fra udlandet. Valutakurserne omfatter ikke værdipapirhandel eller kontantvaluta, dvs. køb eller salg af valuta i Nykredits centre eller Nykredits hæveautomater.

Nykredit Bank fastsætter dagligt, på bankdage, noteringskurser for køb og salg af valuta. I noteringskurserne er indregnet et tillæg/fradrag af bankens marginal.

Valutakurserne er vejledende og kan ændre sig i løbet af dagen alt efter udviklingen på valutamarkedet.

Valutapriser for FX derivater

For kunder godkendt til handle FX derivater (røde produkter) er der følgende priser:

 

FX terminer og FX swaps

Terminstillæg og fradrag bliver tillagt / fratrukket med 15% i marginal.

Eksempel: Salg af EUR 10.000 mod DKK på 3 måneders termin:

  Kurs Beløb (DKK)
Spot markedspris 745,88 74.588
Spot marginal -1,30 -130
Samlet spot pris 744,58 74.458
     
Terminsfradrag -0,29 -29
Terminsmarginal (15% af 0,29) -0,04 -4
Samlet terminsfradrag -0,33 -33
     
Samlet terminspris 744,24 74.424
Heraf samlet marginal -1,34 -134

 

FX optioner

Ved optioner anvendes spotmarginalen, som fremgår af skemaet øverst på siden.

Eksempel: Køb af 10.000 USD mod DKK med en aftalepris der ligger over spot (Call optionen har delta 35) med løbetid på 3 måneder:

  Kurs Beløb (DKK)
Spot markedspris 6,15 615
Options marginal 1,30 130
Samlet optionspris 7,45 745