Overblik over valutakurser

Få relevant information om kurser.

Overblik over diverse valutakurser

Valutaderivater

Se opgørelse over de forventede omkostninger forbundet med handel med valutaderivater (FX terminer, Fx swaps, FX Optioner og NDF’er) i Nykredit.

Noteringskurser

Se Nykredit Banks noteringskurser for køb og salg af valuta, som er gældende for overførsler til og fra udlandet. Valutakurserne er vejledende og kan ændre sig i løbet af dagen alt efter udviklingen på valutamarkedet.

Kontantvaluta

Se Nykredits valutakurser for kontantvaluta. Vær opmærksom på, at der kun vises kursen på EURO.