Send regnskaber til Nykredit

Loven stiller krav om, at vi som finansielt institut skal kunne udveksle dokumenter på en sikker måde. Du kan sende regnskaber til Nykredit via nedenstående formular. Du skal være opmærksom på, at det kan tage op til 2-3 min at sende dokumenterne afhængig af størrelse og din internetforbindelse. Alle data til Nykredit sendes krypteret.

Kontaktoplysninger

Har du internationalt telefonnummer, skal det indtastes nedenfor

Engagement i Nykredit

Har du privat engagement eller er du kautionist i Nykredit?

Hvis Ja, bedes du oploade:

Seneste indkomst- og formueopgørelse
Hvis en indkomst- og formueopgørelse ikke foreligger, kan seneste årsopgørelse og skattemappe vedhæftes

Regnskaber på selskaber

Du bedes vedhæfte årsrapporter inkl. Specifikationer for selskaber, du eller dit selskab har en ejerandel på 50% eller mere i, eller har bestemmende indflydelse i.

Årsrapport
Kræver at dette eller intern regnskab vedhæftes
Internt regnskab
Kræver at dette eller årsregnskab vedhæftes
Specifikationer
Kræves vedhæftet, hvis årsrapport er vedhæftet
Revisionsprotokol
Andet