Kundekendskab

Forventet brug af Nykredit

Som bank har vi fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og passe på vores kunders identitet og konti. For at kunne gøre det er vi nødt til at kende vores kunder. Derfor vil du opleve, at vi jævnligt stiller dig spørgsmål om, hvordan foreningen bruger Nykredit som bank. Det håber vi på din forståelse for. Dine svar påvirker ikke prisen på ydelser hos Nykredit.

1. Din forening

* = obligatorisk

Oplysninger om foreningen

Skal e-mailen sendes til bestemt medarbejder/afdeling?

Indtast E-mailen på den medarbejder/afdeling som dokumenterne skal sendes til.

2. Foreningens økonomiske forhold

* = obligatorisk

Forretningsmodel og omsætning

Eksempel: Foreningen driver en lokal badmintonklub, og pengene der indgår på foreningens konti, er omsætning i forbindelse med medlemmers betaling af kontingenter
Hvor kommer foreningens midler fra?
Vælg én eller flere muligheder der tilsammen beskriver de løbende indbetalinger på foreningens konti i Nykredit
3. Din forenings behov

* = obligatorisk

De følgende spørgsmål omhandler, hvordan virksomheden forventer at bruge Nykredit som bank.

Har, eller forventer foreningen at optage realkreditlån hos Nykredit?

I hvilken forbindelse?

Ved køb af fast ejendom?
Som virksomheden selv anvender, fx kontor, lager, butikslokale, erhvervsgrund
Ved om- eller tilbygning
Af fast ejendom som virksomheden ejer til egen brug eller som investering
Ved køb af løsøre?
Som forening selv anvender, fx maskiner, inventar, erhvervsbiler eller andet udstyr til driften
Ved investering?
Fx lånoptagelse til gearing af investering, ved køb af fast ejendom som investering eller køb af løsøre (fx maskiner, traktor, taxa) til udlejning
Ved indfrielse af anden gæld?
Fx optagelse af realkreditlån til indfrielse af anden finansiering
Ved nedsparing?
Fx optagelse af realkreditlån mod sikkerhed i friværdi i virksomhedens faste ejendom til at frigøre kapital

Benytter foreningen udelukkende Nykredit til realkredit, svares der blot nej til de nedenstående spørgsmål

Forventer din forening at hæve eller indsætte kontanter?

Hvis ja, udfyld venligst nedenstående:

Forventer din forening jævnligt at have brug for kontant valuta?

OBS, Nykredit tilbyder kun kontant valuta i form af EUR som kan hæves i automaten

Forventer din forening at have behov for at overføre penge til udlandet?

Hvis ja, bedes du venligst udspecificere land(e), beløb, antal og årsag for hvert land virksomheden forventer at overføre penge til:

Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Er der flere lande, din forening forventer at overføre penge til?

Hvis virksomheden forventer at overføre penge til mere end tre nye lande, bedes du venligst kontakte Nykredit på tlf. 7010 9010

Forventer din forening at modtage overførsler fra udlandet?

Hvis ja, bedes du venligst udspecificere land(e), beløb, antal og årsag for hvert land foreningen forventer at modtage penge fra:

Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?

Hvis foreningen forventer at modtage penge fra mere end tre nye lande, bedes du venligst kontakte Nykredit på tlf. 7010 9010.

Har din forening brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)?
Har din forening brug for Trade Finance-produkter (fx import/eksport-remburser, inkasso, udenlandske garantier mv.)?
Forventer din forening at handle med aktier/obligationer?
Eksempel: Der forventes placering af overskudslikviditet i værdipapirer
Beskæftiger din forening sig med at veksle valuta og/eller overføre penge for andre?
4. Kontaktoplysninger


* = obligatorisk


Vi skal kunne dokumentere, at oplysningerne som indsendes er gyldige. Derfor beder vi om dit navn og kontaktoplysninger


Kontaktoplysninger på indsender

5. Send oplysninger

Send oplysninger til Nykredit

Klik på Send for at sende dine oplysninger til Nykredit.