Forventet brug af Nykredit

Som bank har vi fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og passe på vores kunders identitet og konti. For at kunne gøre det er vi nødt til at kende vores kunder. Derfor vil du opleve, at vi jævnligt stiller dig spørgsmål om, hvordan foreningen bruger Nykredit som bank. Det håber vi på din forståelse for. Dine svar påvirker ikke prisen på ydelser hos Nykredit.

1. Din forening

* = obligatorisk

Oplysninger om foreningen

Hvis du ikke har et CVR-nummer, udfyld CVR-nummer med 00000000.
Skal e-mailen sendes til bestemt medarbejder/afdeling?

Indtast E-mailen på den medarbejder/afdeling som dokumenterne skal sendes til.

2. Forretningsmodel og omsætning

* = obligatorisk

Forretningsmodel og omsætning

Eksempel: Foreningen driver en lokal badmintonklub, og pengene der indgår på foreningens konti, er omsætning i forbindelse med medlemmers betaling af kontingenter
Hvor kommer foreningens midler fra?
Vælg én eller flere muligheder der tilsammen beskriver de løbende indbetalinger på foreningens konti i Nykredit
Frekvens: Omsætning
Frekvens: Offentlige tilskud og andre ydelser
Frekvens: Kapital indskudt i foreningen
Frekvens: Kapitalafkast
Frekvens: Andet
3. Din forenings behov

* = obligatorisk

De følgende spørgsmål omhandler, hvordan du forventer at bruge Nykredit som bank.

Har, eller forventer foreningen at optage realkreditlån hos Nykredit?

I hvilken forbindelse?

Ved køb af fast ejendom?
Som foreningen selv anvender, fx kontor, lager, butikslokale, erhvervsgrund
Ved om- eller tilbygning
Af fast ejendom som foreningen ejer til egen brug eller som investering
Ved køb af løsøre?
Som foreningen selv anvender, fx maskiner, inventar, erhvervsbiler eller andet udstyr til driften
Ved investering?
Fx lånoptagelse til gearing af investering, ved køb af fast ejendom som investering eller køb af løsøre (fx maskiner, traktor, taxa) til udlejning
Ved indfrielse af anden gæld?
Fx optagelse af realkreditlån til indfrielse af anden finansiering
Ved nedsparing?
Fx optagelse af realkreditlån mod sikkerhed i friværdi i foreningens faste ejendom til at frigøre kapital

Benytter foreningen udelukkende Nykredit til realkredit, svares der blot nej til de nedenstående spørgsmål

Forventer din forening at hæve eller indsætte kontanter?
Forventer din forening jævnligt at have brug for kontant valuta?

OBS, Nykredit tilbyder kun kontant valuta i form af EUR som kan hæves i automaten

Forventer din forening at have behov for at overføre penge til udlandet?
Forventer din forening, at overføre til mere end 10 lande?
Vi vil efter modtagelsen af din besvarelse kontakte dig for at få udfyldt information omkring landende, som du forventer at overføre til. 
Til hvilket land?

Hvis der sker ændringer til Jeres behov for at overføre penge til udlandet, må I meget gerne kontakte os, så vi kan opdatere oplysningerne

Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land?
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land?
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land?
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land?
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land?
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land
Er der flere lande, din forening har behov for at overføre penge til?
Til hvilket land
Forventer din virksomhed at have behov for at overføre penge til udlandet?
Til hvilket land?
Forventer din forening at modtage overførsler fra udlandet?
Forventer din forening, at modtage overførsler fra mere end 10 lande?
Vi vil efter modtagelsen af din besvarelse kontakte dig for at få udfyldt information omkring landende, som du forventer at overføre til. 
Fra hvilket land?

Hvis der sker ændringer til Jeres behov for at modtage penge til udlandet, må I meget gerne kontakte os, så vi kan opdatere oplysningerne.

Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land?
Forventer din forening overførsler fra udlandet?
Fra hvilket land?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land?
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land
Er der flere lande, din forening forventer overførsler fra?
Fra hvilket land
Har din forening brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)?
Har din forening brug for Trade Finance-produkter (fx import/eksport-remburser, inkasso, udenlandske garantier mv.)?

Beskriv hvilke varer og lande der handles med i foreningen, samt typiske beløbsstørrelse på den enkelte forretning

Forventer din forening at handle med aktier/obligationer?
Eksempel: Der forventes placering af overskudslikviditet i værdipapirer
Beskæftiger din forening sig med at veksle valuta og/eller overføre penge for andre?
4. Kontaktoplysninger

* = obligatorisk

Vi skal kunne dokumentere, at oplysningerne som indsendes er gyldige. Derfor beder vi om dit navn og kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger på indsender

5. Send oplysninger

Send oplysninger til Nykredit

Klik på Send for at sende dine oplysninger til Nykredit.