Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregningen er foretaget med foreløbig bidragssats og etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt. Bidragssatsen kan ændres i lånets løbetid.

Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.


Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

Forbehold:
Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.
Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring.