Aktuel renteprognose for erhverv

Her kan du læse om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder. Informationerne udarbejdes løbende af Nykredit Markets.

 

  Aktuelt 01-10-24 01-01-25 01-04-25 01-07-25
Cita3 3,41% 3,15% 2,85%

2,60%

2,45%
Cibor3 3,61% 3,40% 3,15% 2,90% 2,65%
F-kort

3,31%

3,10% 2,80% 2,55% 2,45%
F1

3,15%

3,10% 2,80% 2,65% 2,40%
F3

2,91%

2,92% 2,75% 2,52% 2,40%
F5 2,83% 2,88%

2,72%

2,48% 2,37%
Fast 20 år 4% 4,18% 4,21% 4,16% 4,07% 4,04%
Fast 30 år 4% 4,23% 4,26% 4,22% 4,15% 4,12%

 

De angivne renter for F-kort og rentetilpasningsobligationerne er uden tillæg og kursfradrag. Tillægget på F-kort fastsættes på auktionen og gælder indtil refinansiering. De aktuelle tillæg ligger i intervallet 0,30-0,64%. Kursfradraget på F1 er 0,3 og på F3 og F5 er det 0,2. Renterne er er regnet på baggrund af generiske obligationer med et helt antal år til udløb fra prognosetidspunktet. F3-renten afspejler således altid en 3-årig rente, mens F5-renten en 5-årig rente. F1 kan ikke fås som et nyt lån, men i forbindelse med et profilskifte fra F3- eller F5- lån. De angivne renter er indikative og afspejler ikke faktiske lånerenter. Renteprognosen er beregnet den 18. juli 2024.

Kom godt videre