Hvordan bruger din virksomhed Nykredit?

Hvidvasklovgivningen kræver, at du fortæller os, hvordan din virksomhed forventer at bruge Nykredit som bank og realkreditinstitut. Dine svar sendes krypteret, og påvirker ikke prisen på ydelser hos Nykredit.

1. Din virksomhed

Oplysninger om virksomheden

Forretningsmodel og omsætning

Hvor kommer virksomhedens midler fra?
Vælg én eller flere muligheder der tilsammen beskriver de løbende indbetalinger på virksomhedens konti i Nykredit
2. Din virksomheds behov

De følgende spørgsmål omhandler, hvordan du forventer at bruge Nykredit som bank.

Har, eller forventer virksomheden at optage realkreditlån hos Nykredit?

I hvilken forbindelse?

Ved køb af fast ejendom?
Som virksomheden selv anvender, fx kontor, lager, butikslokale, erhvervsgrund
Ved om- eller tilbygning
Af fast ejendom som virksomheden ejer til egen brug eller som investering
Ved køb af løsøre?
Som virksomheden selv anvender, fx maskiner, inventar, erhvervsbiler eller andet udstyr til driften
Ved investering?
Fx lånoptagelse til gearing af investering, ved køb af fast ejendom som investering eller køb af løsøre (fx maskiner, traktor, taxa) til udlejning
Ved indfrielse af anden gæld?
Fx optagelse af realkreditlån til indfrielse af anden finansiering
Ved nedsparing?
Fx optagelse af realkreditlån mod sikkerhed i friværdi i virksomhedens faste ejendom til at frigøre kapital

Benytter virksomheden udelukkende Nykredit til realkredit, svares der blot nej til de nedenstående spørgsmål

Forventer din virksomhed at hæve eller indsætte kontanter?
Forventer din virksomhed jævnligt at have brug for kontant valuta?
Forventer din virksomhed at have behov for at overføre penge til udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Er der flere lande, din virksomhed har behov for at overføre penge til?
Har din virksomhed behov for at overføre penge til flere lande, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Forventer din virksomhed overførsler fra udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra?
Forventer din virksomhed overførsler fra udlandet?
Er der flere lande, din virksomhed forventer overførsler fra, end de ovenstående fem lande?
Ved at svare 'ja' vil en rådgiver kontakte dig for indhentning af yderligere oplysninger.
Har din virksomhed brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)?
Har din virksomhed brug for Trade Finance-produkter (fx import/eksport-remburser mv.)?
Forventer din virksomhed at handle med aktier/obligationer?
Beskæftiger din virksomhed sig med at veksle valuta og/eller overføre penge?
3. Kontaktoplysninger og legitimation

Kontaktoplysninger på afsender

Legitimation

Vi skal kunne dokumentere, at du har sendt gyldige oplysninger. Derfor beder vi dig oplyse navn og CPR-nummer på de(n) tegningsberettigede i din virksomhed.

Tegningsberettiget

Tilføj legitimation for flere personer

 

2. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

3. tegningsberettigede

Tilføj legitimation for flere personer

 

4. tegningsberettigede

4. Send oplysninger

Send oplysninger til Nykredit

Skal dokumenterne sendes til en specifik rådgiver?
Husk at skrive den fulde mailadresse fx xxxx@nykredit.dk (skriv venligst kun én mailadresse i feltet)
Oplysninger til og fra Nykredit sendes krypteret.