F-kort

F-kort er velegnet til din virksomhed, hvis du går efter lav ydelse på virksomhedens lån. Renten er variabel, så ydelsen kan derfor stige, hvis renten stiger.

Med F-kort får din virksomhed:

  • typisk en lav rente og dermed en lav ydelse i forhold til et fastforrentet lån.
  • automatisk en lavere ydelse, hvis renten falder.
  • mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år.
  • mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente.

Hvordan bliver renten på F-kortet fastsat?

Renten på F-kort bliver reguleret 2 gange årligt - 1. januar og 1. juli. Det sker på baggrund af 6-måneders. Cita-renten + et tillæg til ejerne af obligationerne. Tillægget til Cita-renten er nødvendigt for at sikre, at investorer opnår en samlet rente, som gør det interessant at købe obligationerne i forhold til den risiko, der er ved investeringen. Tillægget (og renten) går direkte til ejerne af obligationerne ikke til Nykredit.

F-kort og finansielle instrumenter

F-kort er ikke velegnet sammen med finansielle instrumenter, fx et individuelt renteloft og en rente- eller valataswap. Her vil Cibor være en bedre mulighed.

Lånetype Inkonverterbart, variabelt forrentet obligationslån.
Rente og rentetillæg

Renten på lånet bliver reguleret 2 gange årligt – 1. januar og 1. juli. Renten bliver dannet på baggrund af Cita-renten plus et rentetillæg.

Renten kan blive lavere end 0%. Sker det, kommer renteindtægten din virksomhed til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis lånet er afdragsfrit. Din virksomhed skal dog betale skat af renteindtægten, og det betyder, at ydelsen efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler din virksomheden sit lån hurtigere og betaler derfor samlet set mindre i hele lånets løbetid.

 

Refinansiering Lånet refinansieres, når obligationerne bag lånet udløber. Løbetiden på obligationerne bestemmes af Nykredit og kan være mellem 1-10 år.
Terminer pr. år 4
Lånets løbetid 1-30 år
Mulighed for afdragsfrihed 1-10 år
F-kort som grundlån Ja
F-kort som toplån Ja, men ingen mulighed for afdragsfrihed.
Indfrielse Indfrielser sker til markedskurs. Du kan opsige lånet til kurs 100 med to måneders varsel i forbindelse med refinansiering.