Kundekendskab

Kære erhvervskunde, derfor stiller vi dig spørgsmål

Vi ved godt, du har mere spændende ting at lave end at udfylde formularer til din bank. Men vi vil gerne fortælle dig, hvorfor det er vigtigt.

I Nykredit vil vi være med til at bekæmpe økonomisk kriminalitet og begrænse de kriminelles muligheder for at udføre ulovlige handlinger. Med dokumentation på alle vores kunder kan vi komme de kriminelle i forkøbet og sørge for, at hverken virksomheder eller private personer, der er kunder i Nykredit, bliver udnyttet til eksempelvis hvidvask eller økonomisk kriminalitet. For dig og din virksomhed betyder det, at du skal sætte tid af til at dokumentere over for din bank, hvordan du forventer at bruge banken. Selvom det kan tage lidt tid, gør vi det for at beskytte dig og din virksomheds oplysninger. 

Det håber vi på din forståelse for. 

Hvis du vil læse mere om, hvordan vi i Nykredit arbejder med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, så klik her.

De mest stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg svare på disse spørgsmål?

Som bank har vi fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og passe på vores kunders identitet og konti. For at kunne gøre det er vi nødt til at kende vores kunder. Derfor vil du opleve, at vi jævnligt stiller dig spørgsmål om, hvordan du bruger os som bank. Det håber vi på din forståelse for.

Er det nødvendigt, at jeg svarer på disse spørgsmål?

Ja, det er nødvendigt, at du giver den dokumentation vi mangler, og at du i dine besvarelser er konkret og grundig. På den måde kan vi betjene dig og din virksomhed, bedst muligt – samtidig med vi beskytter dine konti. 

Hvor mange gange skal jeg svare på disse spørgsmål?

Du vil opleve, at vi jævnligt skal have bekræftet, at de informationer vi har om din virksomhed, stemmer overens med virksomhedens brug af os som bank. Det kan måske virke som meget, men faktisk sker der tit ændringer i din virksomhed, som vi er nødt til at forholde os til. 

Det kan være ændringer som øgede forventninger til fremtidig omsætning eller ændrede forventninger til udenlandske kunder og leverandører.

Mistænker I mig for noget?

Vi mistænker ikke dig som kunde. Vi er blot nødt til at kende til din virksomheds mønstre og behov, så vi bedre kan reagere, hvis noget ikke stemmer – på den måde kan vi beskytte dine konti bedst muligt. 

Hvad bruger I mine svar til?

Vi bruger dine svar til at afdække din virksomheds mønstre og behov og til at få en forståelse af din virksomheds forretningsmodel samt dit forventede forretningsomfang med Nykredit. På den måde kan vi beskytte dig og din virksomheds konti bedst muligt. 

Stiller alle banker disse spørgsmål?

Alle finansielle institutter i Danmark er underlagt hvidvaskloven, som kræver at vi skal kende vores kunder. Du vil derfor støde på lignende spørgsmål om brug af din bank, uagtet hvilken bank du har.  

Jeg har været kunde i mange år. Hvorfor skal jeg svare? 

Selvom du og din virksomhed har været kunde i mange år, er vi stadig forpligtet til at have retvisende og opdaterede oplysninger. På den måde kan vi blive ved med at beskytte din virksomhed og dine konti

Jeg har svært ved at forstå spørgsmålene – hvad gør jeg?

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig, og du er velkommen til at ringe til os på 70 10 90 10 mandag – fredag kl. 08:00  20:00 og i weekenden fra 10:00  15:00. 

Hvordan kontakter I mig? 

I de fleste tilfælde vil du modtage en mail eller en besked i din netbank fra os, hvor vi fortæller dig, at vi har brug for din hjælp. I nogle tilfælde vil du også opleve, at vi ringer dig op. Det gør vi, fordi det er vigtigt at få dine oplysninger på plads – så vi bedst muligt kan beskytte din virksomhed og dine konti. 

Er det sikkert at uploade mine personlige dokumenter på jeres hjemmeside?

Det er sikkert at sende dokumenter til Nykredit gennem vores hjemmeside, da al data er krypteret. 

Hvis du kunne tænke dig, at læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du læse mere her: GDPR - Personoplysninger og cookiepolitik

Jeg synes, det er svært at svare præcist på spørgsmålene – hvad gør jeg? 

Hvis du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 90 10.

Er vi i tvivl om dine svar, vil vi altid kontakte dig for at få en nærmere afklaring.

Hvilken lov kræver, at jeg skal svare på disse spørgsmål?

Hvidvaskloven kræver, at alle danske pengeinstitutter har kendskab til deres kunders adfærd. Det er derfor, at vi stiller dig disse spørgsmål om blandt andet legitimation og dig og din virksomheds brug af os som bank.

Kunne du tænke dig at læse mere om hvidvaskloven, kan du klikke her.

Jeg er foreningskunde - hvilke oplysninger skal I bruge?

For at lette processen for dig har vi lavet denne oversigt over, hvad vi beder dig indlevere, og hvad kravene til de forskellige dokumenter er.

  • Foreningens vedtægter og eventuelle ændringer til vedtægterne. Både vedtægter og ændringer skal underskrives af en person, der i henhold til vedtægterne er tegningsberettiget. Skulle vedtægterne, mod forventning, ikke være dateret, bedes det anført, hvornår de er trådt i kraft.
  • Referat af seneste generalforsamling. Referatet skal være dateret, og skal underskrives af en person, der i henhold til vedtægterne er tegningsberettiget, eller af dirigenten.
  • Oversigt over den siddende bestyrelse. Hvis HELE bestyrelsen fremgår af generalforsamlingsreferatet, er det tilstrækkeligt. Er f.eks. halvdelen af bestyrelsen på valg hvert andet år, og det kun er de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, der fremgår af referatet, skal vi bede om en samlet oversigt. Den kan I blot lave på et stykke papir. Af oversigten skal fremgå bestyrelsesmedlemmets navn og funktion, f.eks. formand, kasserer eller menigt bestyrelsesmedlem. Oversigten skal underskrives af en person, der i henhold til vedtægterne er tegningsberettiget.
  • Legitimation på bestyrelsen. Vi skal bruge billed- og adresselegitimation på alle bestyrelsesmedlemmer. Det kan f.eks. være pas eller kørekort, og sundhedskort. Bestyrelsesmedlemmerne kan hver især tage et billede af deres legitimation og uploade her. HUSK at foreningens cvr. nummer skal anføres, så vi kan registrere legitimationen det rigtige sted.
  • Seneste regnskab. Regnskabet skal underskrives af en person, der i henhold til vedtægterne er tegningsberettiget.
  • Spørgeskemaet ”Foreningens brug af Nykredit”. Spørgeskemaet skal dateres og underskrives af en person, der i henhold til vedtægterne er tegningsberettiget. Du finder det her
  • Erklæring om skattemæssigt tilhørsforhold. Erklæringen vedrører foreningen, og det er derfor foreningens navn, der skal anføres. Erklæringen skal afkrydses i feltet ”Type af juridisk person/enhed”. Langt de fleste foreninger vil være enten aktiv eller passiv NFE. Som hovedregel kan man sige, at stammer mere end 50% af foreningens indtægter fra afkast af investeringer, er foreningen passiv NFE – ellers aktiv NFE. Erklæringen underskrives af en person, der i henhold til vedtægterne er tegningsberettiget.

Vidste du...

...… at vi stiller dig en række spørgsmål, fordi vi gerne vil beskytte dig og din virksomheds oplysninger? Jo bedre vi kender din virksomheds mønstre og behov, jo lettere har vi ved at reagere, hvis noget ikke er, som det skal være.